Direkt till innehållet

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2020-2024

Kollektivtrafiken är en viktig del av hallänningarnas vardag och bidrar till utvecklingen av ett hållbart Halland. En bra kollektivtrafik gör det enklare att bo, arbeta och driva företag i Halland.

Vi arbetar nu med ett nytt trafikförsörjningsprogram för Halland. Det beskriver utvecklingen av kollektivtrafiken perioden 2020-2024 och med utblick mot 2040-2050. Hallänningarnas resor till och från arbete och studier är i fokus.

Hur tycker du att kollektivtrafiken i Halland ska utvecklas?

Vi vill att du är med och utvecklar Hallands framtida kollektivtrafik. I en enkät får du svara på cirka tio frågor om dina vardagsresor och hur du tycker att kollektivtrafiken kan bli bättre. Dina svar blir viktiga inspel i vårt arbete. Tack för att vi får låna några minuter av dig!

Här kan du besvara enkäten.

Under hösten 2019 kommer det även att vara möjligt att svara på våra frågor via en pappersenkät.

Inspel från invånare och kommuner

Dialog och samarbete är centralt för att kollektivtrafiken ska bidra till samhällsutveckling och möta hallänningarnas vardagsbehov. Trafikförsörjningsprogrammet utformas efter inspel från bland andra resenärer, invånare och kommuner och på basis av samhällsanalyser, exempelvis kopplat till befolkningsökning och resemönster. Vi utgår från invånarnas hälsa och behov, vi låter naturen sätta ramarna och en sund ekonomi vara förutsättningen när vi gör programmet.

Region Halland samordnar program

Region Halland samordnar arbetet tillsammans med Hallandstrafiken och i samråd med Trafikverket, de halländska kommunerna, angränsande regioner och andra berörda intressenter.

Tidplan

Under våren 2019 tar vi fram samhällsanalyser och underlag. Då inleder vi också samråd med bland andra invånare och kommuner, för att fånga in idéer och synpunkter. Samråden fortsätter under hösten och sammanställs under andra delen av året. Resultatet blir, tillsammans med samhällsanalyser och underlag, förslag till nytt trafikförsörjningsprogram. Det beslutas i Regionfullmäktige våren 2020.

Vill du läsa mer om resandet i kollektivtrafiken i Halland? 

Om Hallands geografi och resbehov

 

Kontakt:

Ann Mårtensson, processledare

Epost: ann.martensson@regionhalland.se

Mobil: 0766-976300

Senast ändrad: