Skärpta råd i Halland

Smittspridningen av covid-19 ökar snabbt i Halland. De skärpta råden är förlängda och gäller till den 13 december. Läs mer på 1177.se.

Skärpta råd i Halland

Direkt till innehållet

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2020-2024

Kollektivtrafiken är en viktig del av hallänningarnas vardag och bidrar till utvecklingen av ett hållbart Halland. En bra kollektivtrafik gör det enklare att bo, arbeta och driva företag i Halland.

Vi arbetar nu med ett nytt trafikförsörjningsprogram för Halland. Det beskriver utvecklingen av kollektivtrafiken perioden 2020-2024 och med utblick mot 2040-2050. Hallänningarnas resor till och från arbete och studier är i fokus.

Hur tycker du att kollektivtrafiken i Halland ska utvecklas?

Under perioden juni-september 2019 har hallänningar haft möjlighet att svara på en digital enkät för att vara med och utveckla Hallands framtida kollektivtrafik. Svaren blir nu viktiga inspel i vårt arbete.

Inspel från invånare och kommuner

Dialog och samarbete är centralt för att kollektivtrafiken ska bidra till samhällsutveckling och möta hallänningarnas vardagsbehov. Trafikförsörjningsprogrammet utformas efter inspel från bland andra resenärer, invånare och kommuner och på basis av samhällsanalyser, exempelvis kopplat till befolkningsökning och resemönster. Vi utgår från invånarnas hälsa och behov, vi låter naturen sätta ramarna och en sund ekonomi vara förutsättningen när vi gör programmet.

Region Halland samordnar program

Region Halland samordnar arbetet tillsammans med Hallandstrafiken och i samråd med Trafikverket, de halländska kommunerna, angränsande regioner och andra berörda intressenter.

Tidplan

Under 2019 har vi tagit fram samhällsanalyser och underlag. Vi har fört dialog och samråd med bland andra invånare och kommuner, för att fånga in idéer och synpunkter. Samråden sammanställs och resultatet blir, tillsammans med samhällsanalyser och underlag, förslag till nytt trafikförsörjningsprogram. Beslut tas i regionfullmäktige den 9 december 2020.

Resandet i kollektivtrafiken i Halland (pdf) 

Hallands geografi och resbehov - underlag till regionalt trafikförsörjningsprogram (pdf)

 

Senast ändrad: