Direkt till innehållet

Hallandstrafiken

Varje dag året runt gör Hallandstrafiken det möjligt för invånarna att ta sig till och från arbete, skola och fritidsaktiviteter med buss, tåg och taxibilar.

I Halland sköts planeringen av kollektivtrafik av Hallandstrafiken, en förvaltning inom Region Halland. Dessutom upphandlar och samordnar Hallandstrafiken sjukresor och färdtjänst, tar emot beställningar för färdtjänstresor och samordnar kommunernas skolskjutsar. Det är det som kallas särskild kollektivtrafik.

Hallandstrafiken tar också varje år fram en kollektivtrafikplan, som bygger på Regionalt trafikförsörjningsprogram; Hallands kollektivtrafikplan.

Hallandstrafiken har en egen webbplats, Res med Hallandstrafiken.

Senast ändrad: