Direkt till innehållet

Regional cykelplan 2020-2029

Cykeln är ett hållbart transportmedel som främjar hallänningarnas hälsa och som ger liten miljöpåverkan. Vi på Region Halland strävar efter att fler hallänningar ska cykla mer.

Man som cyklar genom en allé.

Under 2020 beslutar vi om en ny regional cykelplan för Halland. Med den skapar vi förutsättningar för att fler hallänningar ska cykla mer. Planen tas fram av Region Halland i dialog med de halländska kommunerna och Trafikverket. Den regionala cykelplanen vägleder arbetet för att få fler hallänningar att använda cykeln som transportmedel och den redovisar var i Halland vi och kommunerna investerar för mer och säkrare cykling. Planen omarbetas vart fjärde år. Arbetet har nyligen påbörjats och du kommer att kunna ta del av processen och den färdiga planen här på regionhalland.se. Här kan du läsa nuvarande Regional Cykelplan.

Cykelpotentialstudie för Halland

Fyra av tio hallänningar som bor och jobbar i Halland har max 30 minuters cykling till jobbet. Det visar Hallands första cykelpotentialstudie - en analys som visar att det finns goda möjligheter att få fler att gå eller cykla till jobb och skola. Cykelpotentialstudie för Halland är ett redskap i arbetet för ökad hållbar arbets- och skolpendling och ger viktig input till den nya regionala cykelplanen.

Hur många hallänningar kan gå eller cykla till arbete och skola?

Det är första gången som Region Halland gör en cykelpotentialstudie. Genom att utgå ifrån invånares möjliga restider och resvägar mellan bostad och arbetsplats eller gymnasieskola/högskola, går det att visualisera vilka vägar som blir belastade och hur många invånare i Halland som kan nå sin arbetsplats inom 15, 20, 30 eller 45 minuter genom att gå, cykla eller ta elcykeln till arbetet. På samma sätt har vi studerat barnens väg till grundskolan, då beräknar vi potentialen i avståndet istället för tiden.

Interaktiv statistik och karta

I Cykelpotentialstudie för Halland kan du ta del av interaktiv statistik och karta.

Erik Hansson

Strateg

Epost: Erik.Hansson@regionhalland.se

Senast ändrad: