Direkt till innehållet

Bidrag till funktionshinderorganisationer

Funktionshinderorganisationer verksamma i Halland har möjlighet att ansöka om verksamhetsbidrag från Region Halland.

För att vara bidragsberättigad ska föreningen vara en inom regionområdet verksam läns- eller distriktsavdelning av en funktionshinderorganisation som:

  1. är ansluten till en av Socialstyrelsen godkänd statsbidragsberättigat riksförbund för den eller de diagnosgrupper som innefattas i organisationens verksamhet.
  2. är uppbyggd och fungerar enligt demokratiska principer.
  3. bedriver stadigvarande verksamhet inom Hallands län. Organisationer verksamma över flera län är bidragsberättigade, förutsatt att de bedriver verksamhet för personer bosatta i Halland.

Lägerbidrag

Riktlinjer lägerbidrag

Projekt- och utvecklingsbidrag till funktionshinderorganisationer

Ansökan om projekt- och utvecklingsbidrag, projektplan och budget

Ansökan projektbidrag

Riktlinjer för Region Hallands bidragsgivning till projekt- och utvecklingsbidrag till handikapporganisationerna

Ansökan om projekt- och utvecklingsbidrag

Ansökan om projekt- och utvecklingsbidrag, projektplan och budget

Verksamhetsbidrag till funktionshinderorganisationers allmänna verksamhet

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag från Region Halland 2020

Ansökan verksamhetsbidrag länsorganisation 2020

Ansökan budget länsorganisation 2020

Ansökan verksamhetsbidrag regionorganisation 2020

Ansökan budget regionorganisation 2020

Riktlinjer för Region Hallands bidragsgivning till handikapporganisationernas allmänna verksamhet 2020

Anpassningskurs på folkhögskola

Ansökan om bidrag till anpassningskurs på folkhögskola

Har du frågor om bidrag till funktionshinderorganisationer, kontakta regionens konsulent inom området funktionshinder.

Senast ändrad: