Direkt till innehållet

Bidrag till funktionshinderorganisationer

Funktionshinderorganisationer verksamma i Halland har möjlighet att ansöka om verksamhetsbidrag från Region Halland.

För att vara bidragsberättigad ska föreningen vara en inom regionområdet verksam läns- eller distriktsavdelning av en funktionshinderorganisation som:

  1. är ansluten till en av Socialstyrelsen godkänd statsbidragsberättigat riksförbund för den eller de diagnosgrupper som innefattas i organisationens verksamhet.
  2. är uppbyggd och fungerar enligt demokratiska principer.
  3. bedriver stadigvarande verksamhet inom Hallands län. Organisationer verksamma över flera län är bidragsberättigade, förutsatt att de bedriver verksamhet för personer bosatta i Halland.

Ansökan om verksamhetsbidrag sker digitalt.

Lägerbidrag

Riktlinjer lägerbidrag

Projekt- och utvecklingsbidrag till funktionshinderorganisationer

Riktlinjer för Region Hallands bidragsgivning till projekt- och utvecklingsbidrag till handikapporganisationerna

Verksamhetsbidrag till funktionshinderorganisationers allmänna verksamhet

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag från Region Halland 2020

Riktlinjer för Region Hallands bidragsgivning till handikapporganisationernas allmänna verksamhet 2020

Har du frågor om bidrag till funktionshinderorganisationer, kontakta regionens konsulent inom området funktionshinder.

Senast ändrad: