Webbplatser

Webbplatser ikon

Region Hallands projektstyrningsmodell

Projektstyrningsmodellen med tillhörande mallar underlättar ditt projektarbete och säkerställer kvalitet och dokumentation.

Genom en enhetlig modell för hur vi bedriver projekt i Region Halland säkerställer vi att de projekt som genomförs arbetar mot regionens övergripande mål, har hög kvalitet, uppfyller projektmålen inom utsatt tid, följer budget och, inte minst, resulterar i nytta för Region Halland och Halland.

Modellen är generell och kan tillämpas både för projekt som genomförs inom Region Halland och för projekt som sker i samverkan med externa aktörer. Tre olika tillämpningsområden har särskilt lyfts fram: Intern verksamhetsutveckling, Regionalt utvecklingsprojekt samt Kommunalt samverkansprojekt.

Modellen beskriver ett projekts olika så kallade faser och grindar och vad dessa innebär. Här finns även kapitel om t ex projektmål, roller och ansvar och viktiga verktyg.

Region Hallands projektstyrningsmodell Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Beställ tryckt exemplar av projektstyrningsmodellen Länk till annan webbplats.

Mallar

Övergripande

Mall checklista för projekt (Excel-fil) Excel, 29 kB.

Mall tidrapport (Excel-fil) Excel, 240 kB.

Mall dagordning (Word-dokument) Word, 339 kB.

Mall minnesanteckningar (Word-dokument) Word, 340 kB.

Idéfas

Mall förstudieuppdrag (Word-dokument) Word, 344 kB.

Förstudiefas

Mall förstudierapport (Word-dokument) Word, 344 kB.

Mall projektdirektiv (Word-dokument) Word, 352 kB.

Projektutvecklingsfas

Mall projektplan (Word-dokument) Word, 426 kB.

Mall kommunikationsplan (Word-dokument) Word, 342 kB.

Mall riskanalys (Word-dokument) Word, 349 kB.

Mall resurskontrakt (Word-dokument) Word, 356 kB.

Genomförandefas

Mall statusrapport (Word-dokument) Word, 340 kB.

Mall projektavstämning (Word-dokument) Word, 341 kB.

Mall projektredovisning (Word-dokument) Word, 342 kB.

Avslutningsfas

Mall projektekonomi – rapport (Word-dokument) Word, 340 kB.

Mall slutrapport (Word-dokument) Word, 345 kB.

Nyttjande

Mall effektanalys (Word-dokument) Word, 340 kB.

Senast ändrad: