Direkt till innehållet

Stöd till butiker på landet

Landsbygdens mackar och butiker är viktiga för Sveriges utveckling och tillväxt. Det finns statliga stöd som butiker på landet kan söka.

Region Halland har som mål att ingen ska ha mer än 20 km till en livsmedelsbutik eller drivmedelsanläggning. Kommersiell service är viktig för att vardagen ska fungera på ett smidigt sätt, både under normala förhållanden och under kriser.

Region Halland har möjlighet att stödja butiker och drivmedelsanläggningar i serviceglesa områden för att upprätthålla tillgängligheten till kommersiell service för invånarna i länet.

Stöden lämnas i enlighet med förordningen om kommersiell service (SFS 2000:284) och i enlighet med EUs förordningar 1407/2013 och 360/2012.

Följande stöd finns i Halland:

  • Servicebidrag: stödet ska fungera som en tillfällig förstärkning när andra åtgärder prövats men inte fungerat.
  • Investeringsbidrag: stöd till investeringar i syfte att öka lönsamheten eller minska energiförbrukningen. Även för ombyggnad eller anskaffning av utrustning. Som regel ges stöd med 50% av kostnaden, i särskilda fall 85%.
  • Särskilt driftstöd: stöd till butiker med särskilda utmaningar. Det finns särskilda villkor som ska uppfyllas för att komma ifråga för stöd, exempelvis max 11 mnkr i omsättning och 10 km till närmaste annan livsmedelsbutik. Som regel ges 250 000 kr i stöd, i särskilda fall 300 000 kr.

Region Halland har antagit ett regionalt serviceprogram. I programmet anges vilka villkor som gäller för olika stöd och vilka orter som är prioriterade.

Hur ansöker jag?

Samtliga tre stöd ansöker du om på webbplatsen minansokan.se

Kontaktperson på Region Halland

Daniel Larsson, daniel.r.larsson@regionhalland.se, 072-143 9569

Senast ändrad: