Direkt till innehållet

Stöd till butiker på landet

Landsbygdens mackar och butiker är viktiga för Sveriges utveckling och tillväxt. Det finns statliga stöd som butiker på landet kan söka.

Region Halland tar beslut om två typer av statligt stöd till drivsmedelsanläggningar och butiker med dagligvaror. Inför beslut tittar vi bland annat på hur verksamheten stämmer överens med den halländska utvecklings- och tillväxtpolitiken.

Dessa stöd tar Region Halland beslut om:

  • Servicebidrag - för butiker som behöver en tillfällig ekonomisk förstärkning.
  • Särskilt driftstöd - för butiker som verkar under extra utmanande förhållanden.

Servicebidrag – för tillfällig förstärkning

Stöd ges då butiker behöver en tillfällig ekonomisk förstärkning, exempelvis om något oförutsett händer som påverkar verksamheten.

Du ansöker om servicebidrag på Tillväxtverkets webbplats Min Ansökan (minansokan.se)

Särskilt driftstöd – för extra utmanande förhållanden

Lämnas till butiker som har ett varierande utbud av dagligvaror och som:

  • ligger mer än 10 kilometer från ett annat försäljningsställe med fullsortiment.
  • har fasta lokaler och är öppna året runt.
  • har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst 11 miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

Om det finns särskilda skäl får Särskilt driftstöd lämnas till en butik som inte uppfyller dessa krav. Ansökan görs elektroniskt på Tillväxtverkets webbplats.

Investeringsbidrag

Butiker kan söka bidrag till investeringar. Du söker då pengar hos Jordbruksverket och det är Länsstyrelsen i Halland som har hand om ansökningarna.

Regler för stöd

Du hittar reglerna för stöd till butiker på landsbygden i regeringens förordning SFS 2000: 284.

Kontaktpersoner på Region Halland

Björn Johansson tel: 0722-45 03 75

Senast ändrad: