Webbplatser

Webbplatser ikon

Stöd till butiker på landet

Landsbygdens bensinstationer och butiker är viktiga för Sveriges utveckling och tillväxt. Det finns statliga stöd som butiker på landet kan söka.

Region Halland har som mål att ingen ska ha mer än 20 kilometer till en livsmedelsbutik eller drivmedelsanläggning. Kommersiell service är viktig för att vardagen ska fungera på ett smidigt sätt, både under normala förhållanden och under kriser.

Region Halland har möjlighet att stödja butiker och drivmedelsanläggningar i serviceglesa områden för att upprätthålla tillgängligheten till kommersiell service för invånarna i länet.

Följande stöd finns i Halland:

  • Servicebidrag: stödet ska fungera som en tillfällig förstärkning när andra åtgärder har prövats men inte fungerat.
  • Investeringsbidrag: stöd till investeringar i syfte att öka lönsamheten eller minska energiförbrukningen. Även för ombyggnad eller anskaffning av utrustning. Som regel ges stöd med 50 procent av kostnaden, i särskilda fall 85 procent.
  • Särskilt driftstöd: stöd till butiker med särskilda utmaningar. Det finns särskilda villkor som ska uppfyllas för att komma ifråga för stöd, exempelvis max 11 miljoner kronor i omsättning och 10 kilometer till närmaste annan livsmedelsbutik. Som regel ges 250 000 kronor i stöd, i särskilda fall 300 000 kronor.

Region Halland har antagit ett regionalt serviceprogram. I programmet anges vilka villkor som gäller för olika stöd och vilka orter som är prioriterade.

Regionalt serviceprogram Pdf, 972 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöden lämnas i enlighet med förordningen om kommersiell service (SFS 2000:284) och i enlighet med EUs förordningar 2023/2831 och 2023/2832.

Hur ansöker jag?

Samtliga tre stöd ansöker du om på webbplatsen minansokan.se Länk till annan webbplats.

För att din ansökan ska handläggas innan sommaren behöver du skicka in den senast den 15 april.

Kontakt

Senast ändrad: