Direkt till innehållet

Stöd till företag i kulturbranschen

Professionella kulturskapare och företag i kulturbranschen är viktiga för Hallands utveckling och tillväxt. Kultur skapar goda halländska livsplatser och synliggör Halland, både i Sverige och utomlands.

Region Halland vill göra det enklare för professionella kulturskapare att bo och driva företag i Halland, bland annat med hjälp av projektstöd och stipendier och genom att stimulera till gränsöverskridande samarbeten och till utveckling av kreativa miljöer.

Läs gärna mer i Hallands kulturplan, vilken syftar till att förstärka kulturen som kraft för utveckling och tillväxt.

Starta, driva och utveckla företag som kulturskapare

Det finns många möjligheter för professionella kulturskapare att starta, driva och utveckla sitt företag i Halland. Region Halland erbjuder flera olika möjligheter för dig som vill starta eller redan driver ett företag.

Sök olika typer av företagsstöd eller finansiering

Sök regionalt kulturstöd

 

Senast ändrad: