Webbplatser

Webbplatser ikon

Utbildning och kompetens

Vi vill rusta våra barn för framtiden. Skolan är en viktig del i barnens uppväxt. Den ger barnen kunskap och utvecklar deras personliga förmågor. Även vuxna hallänningars möjlighet att lära om och lära nytt är viktig. Det livslånga lärandet är centralt för en hållbar utveckling av ett växande Halland.

Det finns en stark koppling mellan ett bra utbildningssystem för såväl barn som vuxna och Hallands utveckling och att klara av att möta arbetsmarknadens föränderliga behov av kunskap och kompetens.

Region Halland stödjer och deltar i utvecklingsarbete som ska bidra till alla barn ska klara skolan. Vi verkar också för att vuxna hallänningar ska ha goda möjligheter till ett livslångt lärande samt att bidra med kunskap om vilket kompetens- och utbildningsbehov som finns i Halland.

Senast ändrad: