Självprovtagning covid-19: Provsvar försenade

Provta dig endast om du har symtom. Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret. Ta inte ett nytt prov i väntan på provsvar.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Utbildning och kompetens

Vi vill rusta våra barn för framtiden. Skolan är en viktig del i barnens uppväxt. Den ger barnen kunskap och utvecklar deras personliga förmågor. Även vuxna hallänningars möjlighet att lära om och lära nytt är viktig. Det livslånga lärandet är centralt för en hållbar utveckling av ett växande Halland.

Det finns en stark koppling mellan ett bra utbildningssystem för såväl barn som vuxna och Hallands utveckling och att klara av att möta arbetsmarknadens föränderliga behov av kunskap och kompetens.

Vi på Region Halland stödjer och deltar i utvecklingsprojekt som ska bidra till alla barn ska klara skolan. Vi verkar också för att vuxna hallänningar ska ha goda möjligheter till ett livslångt lärande samt att skapa en bra balans mellan utbildningsutbud och arbetsgivares kompetensbehov.

Senast ändrad: