Direkt till innehållet

From Great to Excellent

Laholm, Halmstad, Varberg och Kungsbackas kommuner har inlett ett långsiktigt strategiskt samarbete med Region Halland och Högskolan i Halmstad.

Samverkan innebär att deltagande parter genom strukturerat gemensamt systematiskt kvalitetsarbete (i form av kompetensutveckling, kollegialt lärande och analyser) identifierar framgångsfaktorer för utvecklingsinsatser som leder till positiv resultatutveckling för elevernas måluppfyllelse, ett ökat välmående och ett minskat gap mellan varje elevs kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera.

Powerpoint: From Great to Excellent

PM: From Great to Excellent

Artikel: Forskare undersöker hur skolan kan bli excellent

 

Senast ändrad: