Direkt till innehållet

Välmående ger resultat

Välmående ger resultat var en utbildningssatsning som genomfördes mellan 2013 och 2019 med syfte att öka både pedagogers och barns välmående samt elevers resultat i skolan. Resultatet blev ett stort utbildningsmaterial med textmoduler och filmer. I Halland utbildades 30 processledare från olika skolor som i sin tur utbildade 700 pedagoger. Minst 4000 barn berördes av satsningen. Flera förskolor och skolor arbetar fortfarande med Välmående ger resultat.

Till grund för arbetet låg forskning om inlärning, kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi:

  • Förståelse för vad som påverkar elevers lärande utifrån John Hatties effektforskning.
  • En ökad helhetsförståelse för välmående, inlärning och utveckling utifrån kognitivneurovetenskap och välmåendeforskning.
  • Konkreta och beprövade metoder och verktyg från positiv psykologi, exempelvis Carol Dwecks forskning om Mindset.

Välmående ger resultat relaterade dessa tre forskningsområden till varandra samtidigt som pedagogerna fick konkreta verktyg i arbetet med att bidra till att stärka de förmågor som barn och unga behöver för att hantera den komplexa värld de växer upp i:

  • Att se sina styrkor och förmågor
  • Att ha ett växande tankesätt; se sin egen ansträngning som viktig för lärandet.
  • Att kunna skapa positiva relationer
  • Att kunna hantera motgångar
  • Att känna till och leva efter sina värderingar.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet i Välmående ger resultat är uppdelat i sex moduler utifrån olika forskningsområden. Varje modul innehåller en faktadel med diskussionsmaterial samt en cirka 20 minuter lång film. Till varje modul finns förslag på övningar som enkelt kan användas enskilt, i arbetslaget eller tillsammans med barnen eller eleverna i klassrummet. Utbildningsmaterialet är fritt att använda för alla, men hänvisa gärna till Region Halland och Bättre skolor om ni använder det.

Modulerna (pdf):

Filmerna:

Övningarna (pdf):

 

Utvärdering

Under 20172018 genomförde Högskolan i Halmstad en oberoende kvantitativ och kvalitativ utvärdering av Välmående ger resultat på uppdrag av Region Halland. Läs utvärderingen här!

 

Kontakt:
Karin Jansson, social hållbarhetstrateg
Telefon: 070-356 50 43
E-post:

Senast ändrad: