Direkt till innehållet

Hur går det till?

Att som förskola/skola delta arbeta med Välmående ger resultat innebär att under cirka 1–1,5 års tid gå igenom materialet som utbildningen består av.

I två filmer berättar rektoroch förstelärare på Kollaskolan i Kungsbacka om sina erfarenheter av arbetet med Välmående ger resultat .

Vad innebär det för en förskola/skola att vara med?

Att som förskola/skola arbeta med Välmående ger resultat innebär att under 12–18 månader ge personalen möjligheten att utvecklas inom de sex kunskapsmoduler som utbildningen består av. Kurstillfällena leds av processledare som tillsammans skapar förutsättningar för att engagera personalen och utveckla deras kunskap och förmågor.

För att helt integrera den nya kunskapen rekommenderas två heldagar och sex halvdagar där ALL personal deltar. Vi rekommenderar starkt att Välmående ger resultat är den enda kompetensutvecklingsinsatsen som bedrivs under perioden för att få önskad effekt.

Mellan utbildningstillfällena träffas personalen och reflekterar och diskuterar kursmaterialet i mindre personalgrupper. Detta kan vara redan befintliga grupper eller grupper som skapas. Viktigt är att förskolechefer och skolledare skapar förutsättningar och tid för arbetet mellan utbildningstillfällena. Det är denna process som gör skillnad.

Efter det inledande året har förskolan/skolan fått en gedigen grund att arbeta vidare utifrån. Det är viktigt att veta att Välmående ger resultat inte tar slut. Snarare sätter det första året igång en process och en utveckling i verksamheten utifrån den nya kunskap och de nya perspektiv och förhållningssätt som utvecklas hos både skolledare och personal.

Vilka värden skapar Välmående ger resultat?

För förskole/skolpersonal:

Ökar barns välmående, självkänsla och pedagogiska kompetens.

En gemensam målbild mellan personal om vilken förskola/skola de vill skapa.

Ett gemensamt språk kring sin egen och barnens/elevernas personliga utveckling.

Förbättrad kommunikation med barnen.

Ökat engagemang och förändringsvilja.

Praktiska exempel, verktyg och ett stort stöd i hur förskole-/skolpersonal kan förändra sitt arbete.

För struktur, kultur och organisation:

Utveckling av förskole-/skolpersonals och förskolechefers/rektorers personliga ledarskap

Ökat kollegialt lärande och utbyte personal emellan.

Stärker arbetskulturen och tilliten mellan personal och mellan personal och ledning.

Ny förståelse för människan och lärande leder till nya möjligheter för utveckling framåt.

Vem leder processen?

Under pilotåren 2014–2016 ledde utbildare från Bättre skolor processen på halländska förskolor och skolor. Nu erbjuder Region Halland tillsammans med Bättre skolor en gedigen utbildning till processledare i Välmående ger resultat. Denna är till för personal med pedagogisk erfarenhet som ska kunna leda processen på sin eller annan förskola/skola. Utbildningen pågår till och med maj 2018.

För frågor om hur det är att arbeta med Välmående ger resultat i en förskola eller skola:

Mats Lönn (skola), rektor Kollaskolan i Kungsbacka.

Tfn 0300 83 44 64 eller mats.lonn@kungsbacka.se

Lena Naenfeldt (förskola), processledare Falkenberg

Tfn 076 82 86 319 eller lena.naenfeldt@rvast.se

Senast ändrad: