Direkt till innehållet

Kompetensprognoser

För att få en uppfattning om nuläge, framtid och trender om kompetensbehov utifrån ett halländskt perspektiv arbetar Region Halland fram olika rapporter, prognoser och analyser.

Syftet med de här rapporterna är att analysera och göra prognoser av kompetens-, utbildnings- och rekryteringsbehov för att matcha arbetsmarknadens behov av kompetens.

Region Halland har ett uppdrag att ta fram och sprida kunskapsunderlag inom kompetensförsörjning, för att Halland ska vara en region med kompetens som är aktuell på arbetsmarknaden.

Utbildningsprognoser

Här får du en helhetsbild av kompetensförsörjningen i Halland med beskrivningar av situationen på arbetsmarknaden, länsspecifika förutsättningar för en god kompetensförsörjning och prognoser över framtida behov inom olika utbildningsområden. I de första delarna kan du läsa om hur arbetsmarknadsläget och matchningssituationen ser ut idag.

I den sista delen kan du läsa fördjupningar om utbildningar inom flera olika områden, som gäller både nuläget och framtiden.

Kompetensförsörjning i Hallands län

Trendanalyser

Trendanalyserna ”Möta framtiden med rätt kompetens” belyser omvärldstrender och hur de påverkar kompetensbehovet i Halland. De branschspecifika trendanalyserna belyser hur trenderna påverkar kompetensbehovet i ett antal branscher i Halland.

Övergripande trendanalys Halland_(2019)

Branschspecifika trendanalyser

Handel (2019)

IT Kommunikation_(2020)

Livsmedel (2020)

Skog (2020)

Transport (2020)

Statistik inom utbildning, arbetsmarknad och matchning

Statistik visas inom områden som till exempel befolkning, utbildningsnivå, arbetslöshet, sysselsättning, behörighet till gymnasium, gymnasieexamen, övergång till högre studier, etableringsstatus och matchningsgrad. Statistiken visas i ett program där du själv kan klicka i om du vill studera statistiken ur ett nationellt, regionalt eller kommunalt perspektiv. En kortare text till respektive område beskriver statistiken.

Statistik inom utbildning, arbetsmarknad och matchning

Sårbarhetsanalys

Sårbarhetsanalys av näringslivet i Halland april 2020 (pdf)

Kontakt

Pernilla Isaksson, social hållbarhetsstrateg

Telefon: 035-17 98 78

E-post: pernilla.isaksson@regionhalland.se

Senast ändrad: