Direkt till innehållet

Kompetensprognoser

För att få en uppfattning om nuläge, framtid och trender om kompetensbehov utifrån ett halländskt perspektiv arbetar Region Halland fram olika rapporter, prognoser och analyser.

Syftet med de här rapporterna är att analysera och göra prognoser av kompetens-, utbildnings- och rekryteringsbehov för att matcha arbetsmarknadens behov av kompetens.

Region Halland har ett uppdrag att ta fram och sprida kunskapsunderlag inom kompetensförsörjning, för att Halland ska vara en region med kompetens som är aktuell på arbetsmarknaden.

 

Rapport om kompetens- och utbildningsbehov

Här får du en helhetsbild av kompetensförsörjningen i Halland med beskrivningar av situationen på arbetsmarknaden, länsspecifika förutsättningar för en god kompetensförsörjning och prognoser över tillgång och efterfrågan inom olika utbildningsområden.

Kompetensförsörjning i Hallands län

Trendanalyser

Trendanalyserna ”Möta framtiden med rätt kompetens” belyser omvärldstrender och hur de påverkar kompetensbehovet i Halland. De branschspecifika trendanalyserna belyser hur trenderna påverkar kompetensbehovet i ett antal branscher i Halland.

Övergripande trendanalys Halland_(2019)

Branschspecifika trendanalyser

Handel (2019)

IT Kommunikation_(2020)

Livsmedel (2020)

Skog (2020)

Transport (2020) 

Sårbarhetsanalys

Rapporten analyserar de halländska kommunernas sårbarhet med särskilt avseende på företag och branscher med avgörande betydelse för sysselsättningen, samt visar på faktorer som är av betydelse för att förstå lokal och regional sårbarhet.

Sårbarhetsanalys av näringslivet i Halland april 2020 (pdf)

Kontakt

Pernilla Isaksson, strateg regional kompetensförsörjning

Telefon: 035-17 98 78

E-post: pernilla.isaksson@regionhalland.se

 

Senast ändrad: