Webbplatser

Webbplatser ikon

Kompetensprognoser

För att få en uppfattning om nuläge, framtid och trender om kompetensbehov utifrån ett halländskt perspektiv arbetar Region Halland fram olika rapporter, prognoser och analyser.

Syftet med de här rapporterna är att analysera och göra prognoser av kompetens-, utbildnings- och rekryteringsbehov för att matcha arbetsmarknadens behov av kompetens.

Region Halland har ett uppdrag att ta fram och sprida kunskapsunderlag inom kompetensförsörjning, för att Halland ska vara en region med kompetens som är aktuell på arbetsmarknaden.

Rapport om kompetens- och utbildningsbehov

Här får du en helhetsbild av kompetensförsörjningen i Halland med beskrivningar av situationen på arbetsmarknaden, länsspecifika förutsättningar för en god kompetensförsörjning och prognoser över tillgång och efterfrågan inom olika utbildningsområden.

Kompetensförsörjning i Hallands län Länk till annan webbplats.

Vi har också tagit fram en populärversion av rapporten: Bedömning av kompetensbehov i Halland Pdf, 8 MB.

Bedömning av kompetensbehov inom olika utbildningsområden

Arbetsmarknaden i Halland Pdf, 662 kB.

Bygg och fastighet Pdf, 446 kB.

Fordon och logistik Pdf, 427 kB.

Hotell och restaurang Pdf, 448 kB.

Jord och skogsbruk Pdf, 395 kB.

Naturvetenskap, matematik, data Pdf, 1 MB.

Pedagogik Pdf, 411 kB.

Samhällsvetenskap, juridik, handel och administration Pdf, 415 kB.

Teknik och tillverkning Pdf, 769 kB.

Vård och omsorg Pdf, 708 kB.

Statistik om gymnasial utbildning i Halland

Underlag som visar förutsättningar i Halland kring till exempel utbildningsnivå, befolkning och sysselsättning. Underlaget visar även utbud av utbildning, intresse för tillgängligt utbud, genomströmning och etablering på arbetsmarknaden efter utbildning och över tid.

Statistik om gymnasial utbildning i Halland Länk till annan webbplats.

Förstudierapport: Kompetensbehov inom smart specialisering i Halland

Rapporten baseras på en intervjustudie som Ramboll gjort på uppdrag av Region Halland för att undersöka kompetensbehov hos halländska företag med fokus på deras innovationskapacitet. Förstudien har finansierats genom medel från Region Halland och Europeiska Regionalfonden.

Förstudierapport Kompetensbehov Smart specialisering Halland 2024 Pdf, 4 MB.

Kontakt

Pernilla Isaksson

Strateg regional kompetensförsörjning

035-17 98 78

Senast ändrad: