Direkt till innehållet

Rapporter, prognoser, analyser

För att få en uppfattning om nuläge, framtid och trender utifrån ett halländskt perspektiv genomförs ett antal analyser och rapporter.

Syftet med dessa omvärldsanalyser är att kunna prognostisera och därmed matcha behov och resurser på arbetsmarknad och utbildning på lång sikt.

Region Halland har ett uppdrag att ta fram och sprida kunskapsunderlag inom området kompetensförsörjning och matchning. Underlagen ska kunna stödja aktörer från olika samhällssektorer som arbetar för att arbetsgivare ska kunna hitta den kompetens de behöver i Halland. Här finns en sammanställning av samtliga yrkesrapporter.

Yrkesprognoser

Avancerade företags- och konsulttjänster  

Besöksnäring

Bygg och vård

Företagsstödtjänster

Gröna näringar

Handel

Hälso- och sjukvård

Offentlig förvaltning

Tillverkningsindustrin

Transport- och magasinering

Utbildning

Övriga prognoser

Kompetens- och rekryteringsbehov 2030

Framtidsinriktad nulägesanalys 2015

 

 

Senast ändrad: