Direkt till innehållet

Rapporter, prognoser, analyser

För att få en uppfattning om nuläge, framtid och trender utifrån ett halländskt perspektiv genomförs ett antal analyser och rapporter.

Syftet med dessa omvärldsanalyser är att kunna prognostisera och därmed matcha behov och resurser på arbetsmarknad och utbildning på lång sikt.

Region Halland har ett uppdrag att ta fram och sprida kunskapsunderlag inom området kompetensförsörjning och matchning. Underlagen ska kunna stödja aktörer från olika samhällssektorer som arbetar för att arbetsgivare ska kunna hitta den kompetens de behöver i Halland. Här finns en sammanställning av samtliga yrkesrapporter.

Yrkesprognoser

Avancerade företags- och konsulttjänster  

Besöksnäring

Bygg och vård

Företagsstödtjänster

Gröna näringar

Handel

Hälso- och sjukvård

Offentlig förvaltning

Tillverkningsindustrin

Transport- och magasinering

Utbildning

Trendanalyser

Trendanalyserna ”Möta framtiden med rätt kompetens” belyser omvärldstrender och hur de påverkar kompetensbehovet i Halland.

Övergripande trendanalys "Möta framtiden med rätt kompetens" (2019)

Branschanalys handel "Möta framtiden med rätt kompetens" (2019)

Sårbarhetsanalys

Sårbarhetsanalys av näringslivet i Halland (april 2020)

Senast ändrad: