Direkt till innehållet

Rapporter, prognoser, analyser

För att få en uppfattning om nuläge, framtid och trender utifrån ett halländskt perspektiv arbetar Region Halland fram olika rapporter, prognoser och analyser.

Syftet med dessa kunskapsunderlag är att prognostisera rekryteringsbehov och att matcha arbetsmarknadens behov av kompetens med utbildningsinsatser.

Region Halland har ett uppdrag att ta fram och sprida kunskapsunderlag inom kompetensförsörjning, för att Halland ska vara en region med kompetens som är aktuell på arbetsmarknaden.

Statistik inom utbildning, arbetsmarknad och matchning

Statistik visas inom områden som till exempel befolkning, utbildningsnivå, arbetslöshet, sysselsättning, behörighet till gymnasium, gymnasieexamen, övergång till högre studier, etableringsstatus och matchningsgrad. Statistiken visas i ett program där du själv kan klicka i om du vill studera statistiken ur ett nationellt, regionalt eller kommunalt perspektiv. En kortare text till respektive område beskriver statistiken.

Statistik inom utbildning, arbetsmarknad och matchning

Trendanalyser

Trendanalyserna ”Möta framtiden med rätt kompetens” belyser omvärldstrender och hur de påverkar kompetensbehovet i Halland. De branschspecifika trendanalyserna belyser hur trenderna påverkar kompetensbehovet i ett antal branscher i Halland.

Övergripande trendanalys_Halland_(2019)

Branschspecifika trendanalyser

Handel (2019)

IT Kommunikation_(2020)

Livsmedel (2020)

Skog (2020)

Transport (2020)

Yrkesprognoser

Yrkesprognoserna visar Hallands framtida rekryteringsbehov fram till 2025 utifrån tillväxt och pensionsavgångar.

Sammanfattning av samtliga yrkesprognoser

Avancerade företags- och konsulttjänster  

Besöksnäring

Bygg och vård

Företagsstödtjänster

Gröna näringar

Handel

Hälso- och sjukvård

Offentlig förvaltning

Tillverkningsindustrin

Transport- och magasinering

Utbildning

Sårbarhetsanalys

Sårbarhetsanalys av näringslivet i Halland_april 2020

 

Kontakt

Pernilla Isaksson, social hållbarhetstrateg

035-17 98 78

pernilla.isaksson@regionhalland.se

Senast ändrad: