Rapporter, prognoser, analyser

Syftet med dessa kunskapsunderlag är att prognostisera rekryteringsbehov och att matcha arbetsmarknadens behov av kompetens med utbildningsinsatser. Region Halland har ett uppdrag att ta fram och sprida kunskapsunderlag inom kompetensförsörjning, för att Halland ska vara en region med kompetens som är aktuell på arbetsmarknaden. Statistik inom utbildning, arbetsmarknad och matchning Statistik visas inom områden som … Fortsätt läsa Rapporter, prognoser, analyser