Rapporter, prognoser, analyser

Syftet med dessa omvärldsanalyser är att kunna prognostisera och därmed matcha behov och resurser på arbetsmarknad och utbildning på lång sikt. Region Halland har ett uppdrag att ta fram och sprida kunskapsunderlag inom området kompetensförsörjning och matchning. Underlagen ska kunna stödja aktörer från olika samhällssektorer som arbetar för att arbetsgivare ska kunna hitta den kompetens … Fortsätt läsa Rapporter, prognoser, analyser