Direkt till innehållet

Underlag för behovsdialog 2021

På Region Halland arbetar vi utifrån ett nationellt uppdrag kring kompetensförsörjning. I uppdraget ingår att ta fram kunskapsunderlag som beskriver det halländska kompetensbehovet på kort och lång sikt. Region Halland ska även medverka i utbildningsplanering av utbud och inriktning, främst inom yrkesvux och inom kommunal vuxenutbildning.  

För att föra fram arbetsmarknadens behov av kompetens till utbildare i Halland har Region Halland  till behovsdialogen 2021 arbetat fram ett antal analysblad som sedan genom intervjuer med företrädare för olika branschorganisationer, stämts av och reflekterats kring.

Förhoppningen är att få en god bild över branschers kompetensbehov för att använda som underlag i dialoger med bland andra utbildningsaktörer i Halland. Syftet med dialogerna är att få en sammanhållen bild av kompetensbehov där planering, dimensionering och lokalisering kan omsättas till ett matchat utbildningsutbud för att möta framtiden med rätt kompetens i Halland.

Nedan finns framtagna analysblad samt genomförda intervjuer.

Analysblad:

Barn och fritid

Bygg och anläggning

Data och IT

El och energi

Fordon och transport

Handel. administration och ekonomi

Hotell och turism

Industriteknik

Naturbruk

VVS och fastighet

Vård och omsorg

 

Intervjuer:

Samtal med Installatörsföretagen

Samtal med Svensk handel

Samtal med Byggföretagen

Samtal med Teknikföretagen

Samtal med Gröna arbetsgivare

Samtal med Sveriges kommuner och regioner

Samtal med Visita

Samtal med Transportföretagen

Samtal med IT och Telekomföretagen

Senast ändrad: