Webbplatser

Webbplatser ikon

Vuxenutbildning

Vuxna hallänningar ska ha möjlighet att öka sina kunskaper och utveckla sin kompetens. Vuxenutbildning är viktig för en växande och inkluderande arbetsmarknad i Halland.

Vuxenutbildning och möjligheten till att lära nytt under hela livet är viktigt. Inte bara för den enskilda hallänningen, utan också för kompetensförsörjningen till en alltmer föränderlig arbetsmarknad. Högre krav kommer att ställas på strukturer som möjliggör omställning eller kompetensväxling.

Utbud som svarar mot arbetsmarknadens behov

Vi strävar mot bra, tillgänglig och attraktiv vuxenutbildning i Halland. Utbudet ska svara mot arbetsmarknadens behov. Vi arbetar för hållbara strukturer för validering, det vill säga värdering och erkännande av kunskaper och kompetens, och vi arbetar för utveckling av lärcentrum. Detta gör vi genom god samverkan mellan oss och de halländska kommunerna.

En god samverkan bygger på principer om kommunal och regional delaktighet, vilket beskrivs i det samverkansavtal som gäller för kommunal vuxenutbildning i Halland, där fem kommuner och Region Halland ingår. Vi träffas kontinuerligt och arbetar tillsammans för att förbättra förutsättningarna för livslångt lärande.

Yrkesstudier i Halland

Tillsammans med de halländska kommunerna och andra aktörer, stimulerar vi tillgången till yrkesstudier inom den kommunala vuxenutbildningen, via yrkeshögskolor och på våra folkhögskolor Löftadalens folkhögskola Länk till annan webbplats. och Katrinebergs folkhögskola Länk till annan webbplats..

Gemensam webbplats för vuxenutbildningar

Fem halländska kommuner och Region Halland har en gemensam webbplats med information om yrkesinriktade vuxenutbildningar i Halland – vuxhalland.se. Den riktar sig till den som vill ta nästa steg i livet och den matchar utbildningsutbud med den halländska arbetsmarknadens behov av kompetens.

På webbplatsen finns information om yrkesinriktad komvuxutbildning, yrkeshögskoleutbildningar och folkhögskoleutbildningar. Informationen riktar sig både till hallänningar som vill ta nästa steg i livet och till personer som håller vägledande samtal.

Vuxenutbildningar i Halland – vuxhalland Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: