Direkt till innehållet

Berättelser från Halland

Halland ska bli en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region. Här kan du ta del av olika berättelser som handlar om personerna, företagen och projekten som tillsammans bidrar till Hallands utveckling och tillväxt.

Halland bästa livsplatsen är visionen för den halländska Tillväxtstrategin och för Region Hallands arbete att, tillsammans med många andra, utveckla vår region. De olika berättelserna visar på bredden av allt det spännande som händer runt om i Halland och ger en bild av det gemensamma arbetet som sker inom samhällsplanering och infrastrukturens utveckling, näringslivets tillväxt och arbete för en ökad social hållbarhet i Halland – Tillsammans får vi Halland att växa.

”Det finns så många goda exempel och spännande berättelser att berätta, säger Jörgen Preuss, regiondirektör med ansvar för det regionala utvecklingsarbetet.

Region Hallands roll är att utifrån det regionala utvecklingsansvaret skapa förutsättningar för tillväxten genom att prioritera och besluta om insatser samt ta ansvar genom att leda och koordinera utvecklingsarbetet som på olika sätt bidrar till att Halland blir än mer attraktivt, inkluderande och konkurrenskraftigt. Men det är genom andra som utvecklingen sker, menar Jörgen.

Vi vill gärna göra alla de engagerade personerna och de många goda exempel som finns som synliga, säger Jörgen. För det är tillsammans vi gör så att Halland växer och skapar den bästa livsplatsen, avslutar Jörgen.”

Senast ändrad: