Direkt till innehållet

Forskare utvärderar stor skolsatsning

Runt om i skolor och förskolor pågår nu arbete med en ny metod – Välmående ger resultat. I korthet går den ut på att arbeta med skolans personal och ge dem nya verktyg och tankesätt med syftet att få eleverna att må och lyckas bättre i skolan. Men vad har satsningen inneburit, och hur kan den utvecklas? Det ska en grupp forskare på Högskolan i Halmstad svara på.

För närvarande arbetar man enligt den nya metoden i 35 skolor och förskolor runt om i Halland. Vi har i tidigare reportage berättat om den stora satsningen:

– Det här är inget hokus pokus eller flum, utan kunskap om hur vi fungerar som människor och i grupp, sa förskolechefen Ola Persson på Skogstorps förskola.

– Vi pratar mycket om att lyfta styrkorna, både i arbetslaget och bland barnen, berättade förskolläraren Elizabeth Johansson. Vi är olika och har olika styrkor, och det är viktigt att vi förstår varandra och ser hur våra olika styrkor kompletterar varandra. Det handlar om att bygga självtillit och att ge feedback på ett bra sätt.

Elizabeth och Ola såg resultat i arbetslaget och i verksamheten.

– Vi blir tydligare för varandra och lägger också vår energi på rätt saker, menade Elizabeth. Och jag känner att de övningar och samtal vi har i utbildningen får mig att utveckla mitt sätt att tänka och arbeta med barnen.

Nya sätt att tänka i halländska skolor och förskolor

Långsiktig satsning

Även på Eketånga Montessoriskola i Halmstad var entusiasmen stor kring Välmående ger resultat, när deras arbete i våras (läs 2018) skildrades i tidningen Halland Bästa Livsplatsen.

– Det här är en långsiktig satsning, och så många som möjligt som jobbar på skolan och möter barnen ska vara med. Vi är alla grymt viktiga för hur de har det här hos oss, menade Johan ”Totte” Larsson, mellanstadielärare, som tillsammans med Liselotte Carlsson, som undervisar på högstadiet, och lågstadieläraren Ulrika Svensson fått uppdraget som processledare för arbetet med Välmående ger resultat på skolan.

– Vi tar också upp de viktigaste delarna på olika sätt med våra barn och elever och i förlängningen också på föräldramöten så att vi får en gemensam grund att stå på, berättade Liselotte.

– Det här handlar mycket om hur vi tänker och tar oss an utmaningar, och det kan ha stor betydelse för hur vi utvecklas och mår, sa Ulrika.

Skolsatsning ska få elever (och lärare) att må bättre

Samlar in data

Jens Nygren är professor i hälsoinnovation vid Akademin för hälsa och välfärd på Högskolan i Halmstad. Han och hans forskargrupp har fått i uppdrag att följa införandet av Välmående ger resultat i Halland.

Jens Nygren är professor i hälsoinnovation vid Akademin för hälsa och välfärd på Högskolan i Halmstad. Han och hans forskargrupp har fått i uppdrag att följa införandet av Välmående ger resultat i Halland.

De har under året samlat in data från olika skolor och förskolor. De använder både objektiva mått på genomförandet och subjektiva, i form av bland annat intervjuer. Senare i år ska de sammanställa en utvärdering.

– Men vi kan redan nu se att arbetet har gått ungefär enligt plan. I några fall har man kanske fått pausa en tid, på andra håll kan en processledare ha slutat, men i stort jobbar skolor och förskolor på som det var planerat, säger Jens Nygren.

Vad har då införandet av Välmående ger resultat inneburit? Forskarna har arbetat med fokusgrupper och genomfört en rad intervjuer och enkäter, främst bland de processledare som har drivit arbetet på sina respektive skolor.

Påverkas skolorna?

– Målet med Välmående ger resultat är ju att det ska påverka hur barn och unga mår och lyckas i skolan. Om det uppnås med metoden kommer vi inte att kunna se i denna utvärdering. Det finns för många olika faktorer som spelar in, och även om vi skulle kunna mäta att barnen mår och presterar bättre så går det inte att med säkerhet säga att det beror på just den här insatsen. Däremot kommer vi att kunna säga vilka effekter satsningen har fått på verksamheterna och deras sätt att arbeta, säger Jens Nygren.

Det är ett väldigt klokt beslut av Region Halland att låta utomstående forskare följa satsningen, menar Jens Nygren.

– Det är bra att de vågar utsätta sig för den här granskningen så att man inte bara kör på med en ny metod utan att utvärdera vad den ger för resultat.

– Vårt uppdrag är inte att bekräfta att Välmående ger resultat fungerar. Det är att utvärdera OM metoden fungerar och också ge svar på om det finns delar som kan förbättras. Det blir ett viktigt underlag för framtida beslut om hur man ska gå vidare.

Jens Nygren tycker att det är en spännande forskningsutmaning om en tilltalande satsning:

– Det som är lockande med den här satsningen är att man jobbar med kompetens- och verksamhetsutveckling med målet att barnen och ungdomarna ska må bättre. Att man ser att verksamheten har stor betydelse för hur de mår och lyckas i livet.

Utöver Jens Nygren arbetar Linn Håman, Jeanette Källstrand och Petra Svedberg på Högskolan i Halmstad med att följa satsningen på Välmående ger resultat. De räknar med att lägga fram sin första rapport i november.

 

Text och bild: Lasse Nyman
(Publicerad 05 oktober 2018 kl 13:42)

Senast ändrad: