Direkt till innehållet

Ideér om framtidens vård möter vardagen

En mötesplats för idéer och människor, där innovationer för framtiden får gnuggas mot vardagen i vård och omsorg. Så skulle man kunna beskriva Hälsoteknikcentrum Halland – en miljö där människor med vitt skilda kompetenser och erfarenheter strålar samman och där det är högt i tak för kreativitet och nya tankar. En av många satsningar är Testmiljö Halland.

Sedan snart två år drivs samarbetet Testmiljö Halland inom ramen för Hälsoteknikcentrum Halland (HCH). Emma Börjesson är projektledare. Testmiljö Halland fyller ett viktigt behov, menar hon:

– För företagen inom hälsoteknikbranschen är det inte så lätt att hitta rätt miljö och få tillgång till de medarbetare i vård och omsorg som man behöver för att kunna testa idéer och innovationer. För kommunerna och regionen så innebär Testmiljö Halland att inte alla behöver testa allt – man kan dra nytta av varandras arbete. Vi har också en stor fördel genom vår närhet till högskolan och forskningen där.

Emma Börjesson är projektledare för Testmiljö Halland

Tydliga rutiner

Med Testmiljö Halland har HCH strukturerat processen och skapat tydliga rutiner för hur tester ska gå till. Man har också tittat närmare på hur olika lagstiftningar ska uppfyllas. När det gäller medicinteknisk utrustning är reglerna rigorösa. Testen genomförs i flera steg, med avstämningar emellan.

– Det handlar oftast om ganska mogna produkter och idéer vi testar. Normalt gör vi i en första fas ett test i ”laboratoriemiljö”. Vi kanske prövar teknisk utrustning här på HCH eller låter en fokusgrupp granska en produkt eller metod för att göra en bedömning. Det kan också handla om att tillverkare behöver få se hur användare agerar, för att förbättra en utrustning eller användarmanual.

Skarpa test i verkligheten

Ibland är projektet klart efter den första fasen, ibland går det vidare i fas 2.

– Då hittar vi en verklig vårdmiljö där vi får möjlighet att testa vidare i skarpt läge. Det kan vara ett boende eller en vårdavdelning där man går med på att använda den aktuella utrustningen under en period så att vi sedan kan utvärdera, berättar Emma.

Just nu testas, bland mycket annat, olika sänglarm. Det finns flera sådana produkter som används för att till exempel ha koll på när en patient eller boende är på väg upp ur sin säng, men det kan vara svårt att få larmen att fungera bra.

– Det är vården och omsorgen som behöver testa hur man kan få bäst effekt av sänglarmen eller om de kanske skulle behöva anpassas på något sätt för att fungera så bra som möjligt, säger Emma. Inom kort inleds en första testfas av olika larm i ”laboratoriemiljö”.

Strategiskt läge

Hälsoteknikcentrum Halland ligger strategiskt placerat mitt i Högskolan i Halmstad och är ett samarbete mellan högskolan, Region Halland och Hallandskommunerna. Generösa fönster gör att det myller av studenter, lärare och företagare som passerar i korridoren utanför har god insyn i allt det spännande som pågår. En gång i månaden fylls lokalerna av studenter och andra intresserade när någon framgångsrik och inspirerande innovatör berättar under titeln Innovation Jam.

Listan över projekt och satsningar som Hälsoteknikcentrum Halland är och har varit med i är lång. För att bara nämna några: resfria upplevelser med hjälp av VR-teknik, smartare hälsomätningar, intelligenta hem, hemtjänst utan papper och penna och mätinstrument för tandimplantat.

Innovation med världsrykte

En innovation som utvecklats med stöd från HCH är BikeAround – en cykel där man inomhus kan få upplevelsen av att cykla runt ute i verkligheten. Den har av jätteföretaget Google lyfts fram som en spännande innovation.

BikeAround ser ut som en motionscykel med ett stort paraply framför. ”Paraplyet” är en bildskärm där bilder från Google Street View visas. Det blir som att vara ute och cykla i olika miljöer.

– Meningen är att människor ska kunna aktivera både kropp och sinne med det här. Det är några år sedan tekniken utvecklades och den används nu till exempel på demensboenden, berättar Anne-Christine Hertz, verksamhetsansvarig för HCH.

Skapar mötesplatser

Hälsoteknikcentrum Halland vill vara en arena där innovatörer och företag kan möta forskning och användare i vård och omsorg. HCH är alltså engagerat i en rad olika projekt och har också en omfattande studentverksamhet. Många av medarbetarna på Hälsoteknikcentrum Halland har kvar en fast förankring på högskolan, i regionen eller någon av kommunerna och jobbar deltid på HCH.

– Det är personer som brinner för utvecklingen av vård och omsorg och som, med sina nätverk, blir viktiga lotsar och kan möjliggöra nya möten. Vår stora styrka är att vi samlar olika människor med vitt skilda bakgrunder och kompetenser som kan prata om och belysa frågor från sina olika perspektiv. Ofta ger det helt nya insikter för oss och våra samarbetsparter, säger Anne-Christine Hertz.

Här kan du läsa mer om Hälsoteknikcentrum Halland, som är ett samarbete mellan Region Halland, Hallands kommuner och Högskolan i Halmstad, med stöd av EU:s strukturfonder.

Här är en film som Google producerat om BikeAround.

 

Text och bild: Lasse Nyman
(Publicerad 04 juni 2018 kl 16:32)

Senast ändrad: