Direkt till innehållet

Långsiktig satsning på tillväxt i företag

Ett konkurrenskraftigt, inkluderande och attraktivt Halland. Det är målet för Tillväxtstrategi för Halland 2014–2020. För att nå detta behövs bland annat fortsatt god utveckling av det livskraftiga och mångfacetterade näringslivet i regionen. En av Region Hallands uppgifter är att stötta företag som vill utvecklas och växa genom innovation och förnyelse.

Det är viktigt att det företags- och innovationsstöd som erbjuds i Halland är lättillgängligt och att erbjudanden och förutsättningar inte förändras för ofta.

– Det är också viktigt att det stöd vi tillhandahåller inte sätter konkurrensen ur spel och att det vi gör kompletterar marknaden. Stödet ska till exempel ges när företag inte kan få lån i banken på grund av för hög risk eller när företaget är nytt eller väldigt litet och därmed inte har de finansiella musklerna att köpa tjänster på marknaden. Det säger Region Hallands näringslivschef Ann-Mari Bartholdsson.

Region Hallands näringslivschef Ann-Mari Bartholdsson

Inte för krångligt

– Det får inte vara för krångligt för företag att söka utvecklingsstöd och vi ska jobba långsiktigt så att man som företagare lär känna och blir bekväm med våra olika stödformer, menar hon och ser regionens utvecklingsstöd som ett komplement till det som kommer som nationella satsningar, till exempel genom Tillväxtverket och andra aktörer.

– Nationella satsningar är ofta väldigt bra, men det handlar ofta om riktade satsningar, till exempel på internationalisering eller digitalisering, och möjligheterna att söka dessa stöd finns under begränsade perioder. Är företagen inte i rätt skede just då är det svårt för dem att ta del av stöden. Det är då vi vill att våra egna stöd i Halland skall vara mer långsiktiga och finnas tillgängliga året om.

Stöd i tre nivåer

Enkelt uttryckt kan man säga att Region Halland arbetar långsiktigt med företagsstöd i tre nivåer.

Nivå ett är Timbanken, en halländsk modell som introducerades 2014 i samarbete med de sex Hallandskommunerna. Den riktar sig till alla företag, stora och små, nya och gamla och även till människor som vill starta företag. Via sin kommuns näringslivsenhet får företaget, efter en enkel anmälan via hemsidan www.timbanken.se, tillgång till upp till fem kostnadsfria konsulttimmar. Dessa timmar kan man sedan använda hos någon eller några av de kvalificerade konsulter som upphandlats inom sju olika kompetensområden. Syftet med Timbanken är att stimulera företagen att ta in extern hjälp för att bolla idéer eller diskutera bekymmer.

Når kvinnliga företagare

– Timbanken är väldigt lätt att använda och ger företaget möjlighet att testa att ta hjälp av en extern kompetens i sin utveckling och det har blivit väldigt uppskattat. Vi ser också att väldigt många kvinnliga företagare har använt Timbanken och det är glädjande eftersom vi når kvinnliga företagare i lägre utsträckning med våra övriga företagsstöd. Vår halländska modell har också börjat sprida sig över landet, säger Ann-Mari Bartholdsson.

De konsulter som finns i Timbanken arbetar med allt från affärsplaner och juridik till digitalisering, marknadsföring, hållbarhetsfrågor och export. Under 2017 var det 637 entreprenörer som fick stöd via Timbanken.

Checkar och affärsutvecklingsprocesser

Nästa nivå är checkar och affärsutvecklingsprogram för företag. Utvecklingscheckar finns för företag som utvecklar sin verksamhet, produkt eller tjänst. Företaget kan få upp till 100 000 kronor för att ta in extern kompetens till sin utveckling under förutsättning att företaget självt satsar lika mycket. Dessa checkar erbjuder Region Halland i samarbete med Almi, som coachar och vägleder företagen. Förutom utvecklingscheckar erbjuder Region Halland i samarbete med Almi också forsknings- och utvecklingscheckar till företag som behöver forskningskompetens för att komma vidare i sin utveckling. Här kan företaget söka upp till 250 000 kronor i stöd.

Under 2017 var det runt 80 företag som sökte och fick utvecklingscheckar och sju företag som fick checkar för forskning och utveckling.

Affärsutvecklingsprogram

Det är inte alltid finansieringsstöd som är det företagen behöver för att utvecklas. Många företag som vill växa behöver externt stöd för att jobba igenom sin organisation, sin affärsidé och marknadsstrategi. För dessa företag erbjuder Region Halland två olika affärsutvecklingsprogram. För de lite större företagen finns företagsacceleratorn som Connect Väst genomför och för de lite mindre företagen har Almi Tillväxtprogram för unga företag. Ett tredje program är Exportprogrammet som erbjuder företagen möjlighet att delta i ett tvåårigt program för att utveckla sin exportkompetens. Här samarbetar Region Halland med Västsvenska Handelskammaren, Almi och Business Sweden.

Utvecklingsprojekt får stöd

Den tredje nivån på arbetet med att utveckla näringslivet i Halland är Region Hallands stöd till olika utvecklingsprojekt. Det kan handla om projekt som riktar sig till olika branscher eller områden som behöver utvecklas och förbättras. Dessa projekt drivs oftast av företag som slagit sig samman eller organisationer som har som uppgift att stötta näringslivets utveckling.

– Vi jobbar, tillsammans med många andra, med att stödja företag som har vilja och förmåga att växa så att de kan bli stabila och konkurrenskraftiga och i förlängningen anställa fler människor. Vi stimulerar innovation och omställning som är en förutsättning för att företagen i Halland, som går fantastiskt bra, ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft, säger Ann-Mari Bartholdsson.

 

Bild: Lasse Nyman
(Publicerad 29 mars 2018 kl 08:25)

Senast ändrad: