Direkt till innehållet

Magnus tror på mer samarbete mellan robotar och människor

Region Halland har redan engagerat sina första två robottränare! Magnus Lundblad är hälso- och sjukvårdsstrateg på Region Halland och arbetar sedan flera år som regionkoordinator på Hälsoteknikcentrum.

Du, som arbetat med hälsoinnovation i över ett decennium, brukar säga att ”en innovation är inte en innovation förrän den är i produktion”, vad menar du med det?

Det är först när man vet att innovationen gör nytta som det är en riktig innovation, eller som Thomas Edison uttryckte det: ”Innovation without execution is hallucination”. En bra idé till en innovation kanske bara blir just en idé för att det ofta är en lång väg att gå från idé till färdig innovation för en ensam entreprenör. Här kan Hälsoteknikcentrum tillsammans med kommunerna och regionen stödja innovatören/entreprenören.

Hälsoteknikcentrum erbjuder en unik möjlighet för företag att utveckla idéer

Företag har mycket svårt att komma i kontakt med personal inom hälso- och sjukvården för att utveckla sina produkter. När företagen kontaktar Hälsoteknikcentrum finns det upparbetade kanaler för att stödja företaget. De företag som kontaktar oss får först beskriva sitt behov innan det är aktuellt att de kan bli ett innovationsprojekt, en slags triagering där nyttan är ett av kriterierna.

Trots att vår hälso- och sjukvård har resursbrist så brukar det finnas möjlighet att ha en dialog. De företag som fått möjligheten, vittnar alla om vilken bra återkoppling de fått och att personalen var så hjälpsamma. Några företag kommer från andra regioner där de inte upplevt att de kunnat få detta stöd hemma. Det de ofta pekar på är den öppna kommunikation som vi har mellan regionen, kommunen och högskolan. Detta är unikt i Sverige får vi ofta höra!

Idéer kommer också från hälso- och sjukvården

Vi har pratat om företag, men lika viktigt är det att ta hand om de idéer som våra egna medarbetare har. Här kan Hälsoteknikcentrum stödja utvecklingen av en idé till en innovation. Hälsoteknikcentrum har etablerade nätverk, både nationellt och internationellt, men kanske framförallt i västra och södra Sverige.

Hur kan en ”robottränare” bidra till hälsoinnovation i Halland?

Vi hör kanske om arbetsuppgifter som förvinner på grund av digitaliseringen, men inte så mycket om de nya karriärmöjligheter som digitaliseringen medför. En ny roll är ”robottränare”. En robottränare är en person som lär en mjukvarurobot att utföra repetitiva arbetsuppgifter där data är digital och strukturerad. Nordea har idag 280 personer i sin organisation som på heltid tränar robotar! Här är det främst interna processer som automatiseras, men också gränssnittet mot kunden. Det kan vara i form av en ”chatbot”. Du har säkert chattat med en sådan vid flera tillfällen redan i någon internetbutik.

Mjukvarurobotar kan frigöra tid för vårdpersonal

Region Halland har redan engagerat sina första två robottränare! Det är ett pilotprojekt för att testa vad en mjukvarurobot kan göra i våra processer. Vi ser främst på hur man kan automatisera repetitiva arbetsuppgifter och ta bort dubbelregistrering, för att frigöra tid för hälso- och sjukvårdspersonal. T ex registrering av data i kvalitetsregister genom att hämta data från journalsystemet. Tekniken har stora möjligheter att hjälpa till att förändra och förenkla arbetsprocesser.

En mjukvarurobot gör bara precis det som man tränat den till, det är inte fråga om att roboten tar egna beslut, den följer bara regelverket. Hälso- och sjukvård har mycket rutiner och regelverk där en mjukvarurobot skulle kunna ta hand om administrationen, medan hälso- och sjukvårdspersonalen kan koncentrera sig på patienten. Att robotar och människor arbetar tillsammans är något som vi kommer att se mer av!
(Publicerad 04 juni 2018 kl 09:33)

Senast ändrad: