Direkt till innehållet

Uppföljning Tillväxtstrategin för 2021-2028

Uppföljning av målen i Hallands strategi för hållbar tillväxt

Rapporten innehåller en beskrivning av utvecklingen i Hallands län och en uppföljning av de mål som finns i Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028. Rapporten uppdateras löpande.

Läget i Halland (rapport)

 

Senast ändrad: