Direkt till innehållet

Jämställd regional tillväxt

För att alla hallänningar ska ha samma förutsättningar att nå inflytande och få tillgång till tillväxtresurser behöver den regionala tillväxten vara jämställd, jämlik och inkluderande.

Jämställdhet och jämlikhet är en förutsättning för en hållbar regional tillväxt. Bland annat genom att kunskap och kompetens används mer effektivt och att innovationsförmågan stärks. Det har även visat sig att jämställda organisationer har högre lönsamhet.

"Från vaggan till graven" – analys om jämställdhet och jämlikhet

Hur är det att växa upp, bo, leva och åldras i Halland? Det har Region Halland och Länsstyrelsen i Halland undersökt i analysen "Från vaggan till graven". En analys som sätter fokus på hallänningarnas liv och livsvillkor utifrån jämställdhet och jämlikhet. Syftet med analysen är att uppnå en jämställd och jämlik regional tillväxt genom att synliggöra ojämställdheten och ojämlikhetens orsaker och konsekvenser ur ett livscykelperspektiv. Analysen bidrar som kunskapsunderlag när vi identifierar områden att arbeta vidare med och inför politiska beslut. Analysen har tagits fram och finansierats inom ramen för Tillväxtverkets uppdrag "Jämställd regional tillväxt".

Alla som bor i Halland ska, oavsett kön, ålder och bakgrund, få bättre förutsättningar att nå inflytande och få tillgång till tillväxtresurser, en mer jämställd vardag och ett jämställt liv. Politiker och tjänstemän inom offentlig sektor, näringslivet och ideella organisationer kan använda underlaget och resultatet. Det är många som bidrar och har bidragit med sakkunskap och engagemang för att Halland ska bli en mer jämställd och jämlik region. Det är med gemensamma krafter vi gör skillnad.

Analysen Från vaggan till graven

Jämnt ska vara jämnt – få koll på jämställdhet och jämlikhet

På webbplatsen "Jämnt ska vara jämt" kan du läsa intressanta frågeställningar från analysen. Här hittar du även illustrationer, filmer och presentationsmaterial... eller varför inte gå in och genomför "Jämnt ska vara jämt-testet" och se hur bra din kunskap kring jämställdhet och jämlikhet är.

Jämnt ska vara jämt

Senast ändrad: