Direkt till innehållet

Från vaggan till graven

Från vaggan till graven är en analys av hallänningarnas livsvillkor ur ett jämställdhetsperspektiv. Första rapporten släpptes 2018 och analysen uppdaterades 2021 .

Hallänningar behöver ha jämlika och jämställda villkor och förutsättningar för att ta del av välfärden för Hallands hållbara tillväxt.

Från vaggan till graven, en orsaks- och konsekvensanalys av ojämställdhet och ojämlikhet i Halland, visar att ojämställdhet och ojämlikhet går igen i samhällets olika områden och genom livets alla skeden.

Fortsatt stora utmaningar med jämställdhet och jämlikhet

Uppdateringen av Från vaggan till graven 2021 har gjorts som en del av ett större arbete inom ramen för den nationella satsningen Vägar till hållbar regional utveckling. Satsningen är ett regeringsuppdrag med finansiering från Tillväxtverket, där samtliga regioner i Sverige deltar under perioden 2020–2023.

När det nya regeringsuppdraget tillkom 2020 beslutade Region Halland att genomföra en uppdatering av Från vaggan till graven och följa upp utvecklingen av hallänningen livsvillkor som en del av ett större arbete inom den nationella satsningen.

Rapport – Från vaggan till graven 2021

Analysen gjordes första gången 2018

Analysen utvecklades och genomfördes första gången 2017–2018 av Region Halland i samverkan med Länsstyrelsen Halland. 2021–2022 uppdaterades analysen med ny statistik och forskning som visar att Halland även fortsatt har stora utmaningar kopplat till jämställdhet och jämlikhet.

2017–2018 utvecklades och genomfördes en första analys då med fokus på jämställd regional tillväxt, med finansiering av Tillväxtverket inom ramen för en Jämställd regional tillväxt.

Rapport – Från vaggan till graven 2018

Resultat från den uppdaterade analysen 2021

Resultatet av rapporten 2021 går att ta del av i ett mer lättillgängligt format under konceptet Jämnt ska vara jämt. På webbplatsen Jämnt ska vara jämt kan du läsa intressanta frågeställningar från analysen. Här hittar du även illustrationer, filmer och presentationsmaterial. Du kan också göra Jämnt ska vara jämt-testet och testa din kunskap om jämställdhet och jämlikhet.

Politiker och tjänstemän inom offentlig sektor, näringslivet och ideella organisationer kan använda underlaget och resultatet. Det är med gemensamma krafter vi skapar hållbar tillväxt för Halland.

För ökad jämställdhet och jämlikhet genom hela livet- Jämnt ska vara jämt.

Senast ändrad: