Direkt till innehållet

Hållbar utveckling

Vi arbetar för ett samhälle där vi alla kan leva ett bra liv utan att det äventyrar våra barns eller barnbarns möjligheter att göra detsamma. Ett samhälle där vi är sparsamma med jordens resurser och värnar om miljön och människors hälsa. Ett hållbart samhälle för alla, nu och i framtiden.

Halland ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt. De tre hållbarhetsdimensionerna är centrala i allt det arbete som Region Halland deltar i eller bidrar till:

  • Social hållbarhet som handlar om att alla människor ska kunna leva ett gott liv med god hälsa. Det är ett samhälle där människors lika värde står i centrum och där alla ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen.
  • Ekologisk hållbarhet som handlar om att vårda naturens resurser, så att de kan fortsätta försörja kommande generationer med det som behövs.
  • Ekonomisk hållbarhet som handlar om att motverka fattigdom och att alla ska ha råd med sina grundläggande behov i relation till jordklotets ändliga resurser.

Socialt hållbar utveckling

Ekonomisk tillväxt är en förutsättning för utveckling, men den är inte hållbar om den påverkar miljö eller människor negativt. Socialt hållbar utveckling är centralt för ett hållbart Halland och en grundförutsättning för en fortsatt stark tillväxt och utveckling. Social hållbarhet handlar om vårt gemensamma samhälle och vår förmåga att lösa utmaningar tillsammans. Viktiga områden för social hållbarhet är bland annat delaktighet, demokrati, tillit och trygghet. Det finns en nära koppling mellan befolkningens hälsa och social hållbarhet. Likaså är jämlikhet och jämställdhet mellan män och kvinnor viktigt för ett hållbart samhälle.

Välmående hallänning förutsättning för den bästa livsplatsen

Region Halland har ansvar för det övergripande regionala arbetet som rör exempelvis välfärd, social inkludering, skola och utbildning, sysselsättning, jämlik hälsa, integration och mångfald. Vi prioriterar frågor som handlar om att hälsan i Halland ska öka och att skillnader i hälsa ska minska. Andra viktiga frågor är att alla barn ska klara grund- och gymnasieskola, att högre studier och yrkesstudier ska bli naturliga val och att vi ska ha en öppen och inkluderande arbetsmarknad.

Att hallänningen mår bra har ett stort värde i sig, men det är också en grundförutsättning för visionen om Halland som den bästa livsplatsen.

Senast ändrad: