Direkt till innehållet

Arbete med ny tillväxtstrategi och remiss

Tack vare Tillväxtstrategi för Halland 2014–2021 har Halland tagit stora kliv och gemensamt skapat förutsättningar för fortsatt tillväxt. Nu behöver vi anpassa vår strategi utifrån hur Halland och omvärlden ser ut idag och vad vi ser framåt.

Tillväxtstrategin syftar till att samla halländsk kraft för att genom gränslös samverkan och samhandling, fortsätta bidra till Hallands hållbara tillväxt och utveckling och ta oss närmare visionen om den bästa livsplatsen. Den nuvarande tillväxtstrategin har fått förlängd giltighetstid med ett år och gäller nu 2014–2021, samtidigt arbetar vi just nu med att ta fram en ny som fått namnet Hallands strategi för hållbar tillväxt.

skogsbild med trädplantering

Välkommen att lämna inspel på remissversionen

Vi behöver hjälpas åt med att ringa in viktiga områden och därför välkomnar vi synpunkter och inspel på remissversionen av Hallands strategi för hållbar tillväxt. Inspelen ska hjälpa oss att ta fram en strategi som riktar halländsk genomförandekraft mot vårt gemensamma mål om hållbar tillväxt för Halland.

Här kan du ta del av remissversionen av Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028 .

Vi ser fram emot dina/era inspel och synpunkter på remissversionen av Hallands strategi för hållbar tillväxt senast den 13 augusti 2021.

Lämna dina/era inspel via e-post regionen@regionhalland.se eller via post Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Ange diarienummer RS200792 i ämnesraden.

Hallands strategi för hållbar tillväxt i sitt sammanhang

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Halland – bästa livsplatsen 2035, fungerar som övergripande riktning och vägledning för Hallands långsiktiga utveckling. RUS:en omfattar tre centrala strategier som på kortare sikt prioriterar och tydliggör förflyttning utifrån RUS:ens riktning. De centrala strategierna är Hallands strategi för hållbar tillväxt, Hälso- och sjukvårdsstrategi samt Kulturstrategi med kulturplan, och de är i sin tur vägledande för andra genomförandeplaner, program och andra strategier som på olika sätt påverkar Hallands utveckling.

Senast ändrad: