Direkt till innehållet

Strategiskt forum

Hur går det för Halland - Strategiskt forum arrangeras en gång om året. Det är en dag för alla som arbetar med eller är intresserade av samhällsutveckling och hållbarhetsfrågor inom privat, offentlig och ideell sektor. Dagen ger inspiration och ny kunskap och en möjlighet att tillsammans diskutera Hallands utveckling. Årets konferens arrangeras den 25 oktober på Hotell Tylösand.

Klimat och psykisk hälsa i fokus 2019

Halland står inför flera samhällsutmaningar som är såväl globala som lokala. Under dagen kommer vi att lägga särskilt fokus på de samhällsutmaningar som handlar om psykisk hälsa och klimatet. Hur kan vi stärka den psykiska hälsan i Halland? Hur kan vi arbeta för en hållbar omställning? Hur är det i Halland?

Kom och låt dig inspireras, få ny kunskap och diskutera intressanta frågeställningar. Dagen riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av samhällsutveckling och hållbarhetsfrågor inom privata, offentliga och ideella sektorn, såväl som tjänsteman som politiker, chefer och medarbetare. Boka in dagen redan nu!

Program och anmälan hittar du här!

Här kan du läsa en sammanfattning av de senaste  årens Strategiskt forum:

Strategiskt forum 2018

Framtidens Halland – hur blir det? Vilka utmaningar och möjligheter står vi inför? När Region Halland för fjärde året arrangerade ”Hur går det för Halland?” – strategiskt forum, var framtiden i fokus.

210 personer bidrog tillsammans  en palett av perspektiv från såväl ideell och offentlig sektor som från näringslivet. Lena Teveldal, verksamhetsansvarig på Riksteatern, summerade dagen så här:

– Det är otroligt givande. Vi ser på utvecklingen i sin helhet och tillsammans lyfts vi till en högre nivå. För mig är frågan om hur kulturen än mer kan involveras i regionens utveckling extra intressant.

Dynamisk, innovativ region med hög livskvalitet

Även bland föredragshållarna bjöds det på en spännande mix. Soo-Jin Kim, policyanalytiker från OECD, kom direkt från Paris. Hon beskrev området Malmö-Göteborg-Oslo som en dynamisk och innovativ region där livskvaliteten är mycket hög. Det finns en politisk vilja att samarbeta som en megaregion, men att det saknas en gemensam vision.

Rasande snabb förändring – vilka krav ställer det på oss?

Något kortare resväg hade Martin Kruse, futurist från Copenhagen Institute of Future Studies. Han tolkar framtiden så att vi idag kan ta de bästa besluten för morgondagen. Han beskrev hur världen förändras oerhört snabbt. Det ställer krav på kreativitet och anpassningsförmåga hos såväl organisationer som individer.

Ökad samverkan i ett alltmer komplext samhälle

Mattias Hoffert, chef på forsknings- och utvecklingsavdelningen på Halmstad kommun, Markus Lingman, utvecklingsstrateg på Hallands sjukhus och Madeleine Solenhill, digitaliseringschef i Hylte kommun, framsynsspanade om lokala utmaningar inom skola, sjukvård och kommunalt digitaliseringsarbete. Även de pekade på att samhället förändras i högt tempo och att det blir alltmer komplext, vilket kräver mer samarbete och samverkan.

Håll ögonen öppna!

Självstyrande system, uppkopplade robotar och animerade saker. Vår tillvaro kommer att se annorlunda ut i framtiden. Anne Lidgard, direktör för Vinnova Silicon Valley, beskrev den otroliga tekniska utveckling som sker, men höjde också ett varnande finger. Ny teknik måste införas med förnuft och kunskap. Hon uppmanade åhörarna att hålla ögonen öppna och inte riskera vår gemensamma framtid.

Artificiellt sällskap och digital nedkoppling?

Annika Atterhagen, åtgärdsplanerare på Trafikverket och Lars-Ivar Petersson, kanslichef i Polisområde Halland, var två deltagare som spanade in i framtiden.

– Jag tror att vi får sällskap av artificiella personer som utför olika typer av tjänster. Och de åker runt i förarlösa bilar, sa Lars-Ivar.

Annika såg framför sig ett allt större behov av att koppla ned sig från det digitaliserade samhället.

– Jag tror att folk kommer att våga vägra allt det nya och digitala för att må bra.

Tillsammans för att utveckla Halland

”Från vaggan till graven”, en färsk studie om jämställdhet och jämlikhet, presenterades av Marie Karlsson, strateg på Region Halland och Urszula Hansson, särskilt sakkunnig i jämställdhet och mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen i Halland. Studien visade att det går bra för Halland – men att det fortfarande finns stora skillnader mellan män och kvinnor, exempelvis vad gäller medelinkomst och uttag av föräldraledighet. Med studien som underlag kan förändringar göras för att Halland ska bli en ännu bättre livsplats – för alla.

– Vi behöver bryta gamla traditioner för att möta framtiden, sa regiondirektör Jörgen Preuss då han summerade dagen. Han bjöd samtidigt in till bred dialog om den gemensamma vägen framåt, gestaltad i en ny regional utvecklingsstrategi för Halland.

Strategiskt forum 2017

Tillsammans. Det var ett ord som ständigt upprepades under årets konferens ”Hur går det för Halland?”

Globala megatrender och regional planering

Outi Kuittinen från Demos Helsinki pratade om globala megatrender och hur de påverkar regional planering. Hon menade att i en allt mer komplex och oförutsägbar värld måste offentliga organisationer experimentera mer, tillsammans med många olika aktörer. Övergripande mål och långsiktiga strategier behöver kombineras med ett ständigt experimenterande, så att vi tar små steg framåt hela tiden.

Tomas Ekberg, chefsanalytiker på Västra Götalandsregionen pratade om ”Megaregion Western Scandinavia” utifrån OECD:s regionala studie om Västsverige som Halland deltar i. Tomas berättade om de möjligheter och utmaningar som lyfts fram i analysen som presenteras i sin helhet under våren 2018. Hans recept var att Halland måste vara med i ett sammanhang för att hänga med även i framtiden.

Vad händer när globala megatrender träffar Halland? Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör i Region Halland, vill se en förflyttning på det lokala planet från "vi bestämmer" till medskapande där vi tillsammans delar makt – och ansvar.

Migrationens möjligheter och demokratins utmaningar

Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey, talade om migrationens möjligheter och demokratins utmaningar i Sverige - ett land som är både "lagom" och värderingsmässigt väldigt extremt. Vi tar lätt våra grundvärderingar när det gäller t ex tradition, sekularisering och självförverkligande för givna, men vad händer i mötet med människor som har helt andra grundvärderingar?

Mustafa Panshiri, polis som idag arbetar med att möta ensamkommande barn och ungdomar och att föreläsa om integrationsfrågor, menar att för att lyckas med integrationen måste vi bli bättre på att förtydliga vad det innebär att leva i ett sekulärt och demokratiskt samhälle som Sverige.

Dessutom presenterade Jan Malmgren, Samhällsutvecklingsdirektör i Varberg och Mattias Rossköld, Samhällsbyggnadschef i Halmstad, hur Varberg och Halmstad arbetar med stadsutveckling, och gav exempel på pågående stadsutvecklingsprojekt.

Senast ändrad: