Direkt till innehållet

Uppföljning av tillväxtstrategin

Tillväxtstrategin följs upp varje år. Resultatet av uppföljningen ligger till grund för samtal och diskussioner på såväl regional som nationell nivå.

2015 kompletterades Tillväxtstrategin med ett ökat perspektiv på social hållbarhet och god och jämlik hälsa och 2017 med ökat perspektiv på ekologisk hållbarhet.

Halvtid Halland – halvtidsutvärdering av Tillväxtstrategi 2014-2020 (pdf)

 

Senast ändrad: