Direkt till innehållet

Uppföljning 2020

Uppföljningen av tillväxten görs utifrån tre huvudindikatorer; inflyttning, utvecklingen av lönesumman och förvärvsfrekvensen.

Huvudindikatorer (statistik samlad i olika diagram)*

Instruktion till dokumentet "Huvudindikatorer"

Varje diagram eller tabell i den interaktiva statistiken går att förstora genom att klicka på rutan uppe i högra hörnet i diagrammet/tabellen. På vissa sidor går det också att filtrera efter kommun, län eller kategorier och för att välja flera håll ned ctrl. Klickar du på ordet “av” längst ned under rapporten vid sidangivelsen så kommer en innehållsförteckning upp så att du snabbare kan hoppa mellan sidorna. Trycker du på pilen längst ned i högra hörnet på den grå listen så går du till fullskärmsläge.

Fyra rapporter

Dessa huvudindikatorer kompletteras med ytterligare indikatorer, eftersom det inte finns någon enskild indikator som beskriver regionens utveckling. Resultatet presenteras i fyra rapporter:

Grundfakta 2020 (pdf)*

I den här delrapporten redovisas korta grundfakta om Halland. Det handlar bland annat om befolkningsmängd, utbildningsnivå och medellivslängd.

Hög attraktivitet 2020 (pdf)*

I den här delrapporten beskrivs hög attraktivitet, det handlar bland annat om livs- och boendemiljöer och servicenivå.

Stark konkurrenskraft 2020 (pdf)*

I den här delrapporten redovisas konkurrenskraften i Halland. Det handlar bland annat om nyföretagande, tillväxt och lönsamhet och om export och importföretag.

Fler i arbete 2020 (pdf)*

Delrapporten Fler i arbete handlar bland annat om barn i ekonomiskt utsatta hushåll, skolavhopp, gymnasiebehörighet och förvärvsarbete.

*För att ta del av interaktiva diagram, gå in på respektive undersida – se vänsterspalten. Statistiken i rapporterna kommer huvudsakligen från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Senast ändrad: