Direkt till innehållet

Grundfakta Halland 2020

I den här delrapporten redovisas korta grundfakta om Halland. Det handlar bland annat om befolkningsmängd, utbildningsnivå och medellivslängd. Statistiken kommer huvudsakligen från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Instruktion till dokumentet:

Varje diagram eller tabell i den interaktiva statistiken går att förstora genom att klicka på rutan uppe i högra hörnet i diagrammet/tabellen. På vissa sidor går det också att filtrera efter kommun, län eller kategorier och för att välja flera håll ned ctrl. Klickar du på ordet “av” längst ned under rapporten vid sidangivelsen så kommer en innehållsförteckning upp så att du snabbare kan hoppa mellan sidorna. Trycker du på pilen längst ned i högra hörnet på den grå listen så går du till fullskärmsläge.

Grundfakta Halland

Senast ändrad: