Direkt till innehållet

Uppföljning 2015

Uppföljning av Tillväxtstrategin är ett kontinuerligt arbete som årligen sammanställs i ett antal rapporter. Syfte är att följa hur Halland utvecklas i förhållande till det övergripande målet ”En mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än 2014”. Utvecklingen följs upp utifrån tre huvudindikatorer som speglar Hallands befolknings- och sysselsättningsutveckling samt den ekonomiska utvecklingen.

Generellt visar uppföljningen för år 2015 är det går bra för Halland, att Halland växer! Hallands folkmängd fortsätter att öka. Det gör även sysselsättningsgraden och utbildningsnivån. Halland har ett stabilt näringsliv och en växande arbetsmarknad. Halland är dessutom ett av landets friskaste län.

Resultatet från årets uppföljning presenteras i fyra delrapporter, där statistiken huvudsakligen kommer från Statistiska Centralbyrån. De fyra delrapporterna är Grundfakta, Hög attraktivitet, Stark konkurrenskraft och Fler i arbete.

Senast ändrad: