Direkt till innehållet

Uppföljning 2016

Uppföljning av Tillväxtstrategin är ett kontinuerligt arbete som årligen sammanställs i ett antal rapporter. Syfte är att följa hur Halland utvecklas i förhållande till det övergripande målet "En mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än 2014". Utvecklingen följs upp utifrån tre huvudindikatorer som speglar Hallands befolknings- och sysselsättningsutveckling samt den ekonomiska utvecklingen.

Generellt visar uppföljningen för år 2016 en fortsatt positiv utveckling för Halland, att Halland växer! Sysselsättningsgraden är hög, stabilt och konkurrenskraftigt näringsliv och en positiv nettoinflyttning. Resultatet från årets uppföljning presenteras i fyra delrapporter, där statistiken huvudsakligen kommer från Statistiska Centralbyrån. De fyra delrapporterna är Grundfakta, Hög attraktivitet, Stark konkurrenskraft och Fler i arbete. Nytt för 2016 års uppföljning är kompletteringen av indikatorer inom social hållbarhet. Indikatorerna redovisas i delrapporten Fler i arbete.

Grundfakta 2016

Hög attraktivitet 2016

Stark konkurrenskraft 2016

Fler i arbete 2016

Uppföljningsrapport Tillväxtstrategin 2016

Senast ändrad: