Direkt till innehållet

Uppföljning 2017

Uppföljning av Tillväxtstrategin är ett kontinuerligt arbete som årligen sammanställs i ett antal rapporter. Syfte är att följa hur Halland utvecklas i förhållande till det övergripande målet "En mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än 2014".

Utvecklingen följs upp utifrån tre huvudindikatorer som speglar Hallands befolknings- och sysselsättningsutveckling samt den ekonomiska utvecklingen. Resultatet från årets uppföljning presenteras i fyra delrapporter, där statistiken huvudsakligen kommer från Statistiska Centralbyrån. De fyra delrapporterna är Grundfakta, Hög attraktivitet, Stark konkurrenskraft och Fler i arbete

Instruktion: Varje diagram eller tabell i den interaktiva statistiken går att förstora genom att klicka på rutan uppe i högra hörnet i diagrammet/tabellen. På vissa sidor går det också att filtrera efter kommun, län eller kategorier och för att välja flera håll ned ctrl. Klickar du på ordet “av” längst ned under rapporten vid sidangivelsen så kommer en innehållsförteckning upp så att du snabbare kan hoppa mellan sidorna. Trycker du på pilen längst ned i högra hörnet på den grå listen så går du till fullskärmsläge.

Grundfakta 2017

Fler i Arbete 2017

Hög attraktivitet 2017

Stark konkurrenskraft 2017

Uppföljningsrapport Tillväxtstrategin 2017

Senast ändrad: