Direkt till innehållet

Uppföljning 2018

Uppföljningen görs utifrån tre huvudindikatorer; inflyttning, utvecklingen av lönesumman och förvärvsfrekvensen. Dessa indikatorer kompletteras med ytterligare indikatorer, eftersom det inte finns någon enskild indikator som beskriver regionens utveckling. Resultatet presenteras i fyra rapporter: Grundfakta, Hög attraktivitet, Stark konkurrenskraft och Fler i arbete

Här kan du ta del av rapporterna i PDF-format:

Grundfakta 2018 (pdf)

Fler i Arbete 2018 (pdf)

Hög attraktivitet 2018 (pdf)

Stark konkurrenskraft 2018 (pdf)

Uppföljningsrapport Tillväxtstrategin 2018 (pdf)

 

Senast ändrad: