Direkt till innehållet

Uppföljning 2018

Uppföljningen görs utifrån tre huvudindikatorer; inflyttning, utvecklingen av lönesumman och förvärvsfrekvensen. Dessa indikatorer kompletteras med ytterligare indikatorer, eftersom det inte finns någon enskild indikator som beskriver regionens utveckling. Resultatet presenteras i fyra rapporter: Grundfakta, Hög attraktivitet, Stark konkurrenskraft och Fler i arbete

Instruktion: Varje diagram eller tabell i den interaktiva statistiken går att förstora genom att klicka på rutan uppe i högra hörnet i diagrammet/tabellen. På vissa sidor går det också att filtrera efter kommun, län eller kategorier och för att välja flera håll ned ctrl. Klickar du på ordet “av” längst ned under rapporten vid sidangivelsen så kommer en innehållsförteckning upp så att du snabbare kan hoppa mellan sidorna. Trycker du på pilen längst ned i högra hörnet på den grå listen så går du till fullskärmsläge.

Marie Karlsson

Strateg

Senast ändrad: