Direkt till innehållet

Halländska styrkeområden

I "Tillväxtstrategi för Halland" har tre styrkeområden pekats ut – hälsoinnovation, grön tillväxt och besöksnäring.

Områden där det finns särskilt goda förutsättningar för utveckling och tillväxt i regionen. I styrkeområdena möts näringsliv, högskola, offentlig sektor och andra aktörer för att tillsammans utveckla nya lösningar utifrån gemensamma behov och utmaningar.

Hälsoinnovation

Sedan flera år har hälsoteknik i Halland utvecklats i samarbete mellan Högskolan i Halmstad, näringslivet och den offentliga sektorn. Nya företag har startats och ett flertal nya produkter och tjänster har kommersialiserats.

Temarapport Hälsoinnovation Halland

Grön tillväxt

Med grön tillväxt avses här främst förnybar energi och råvaror, högkvalitativa livsmedel samt produkter och tjänster från jord, skog och vatten.

Bioekonomi

Tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB) har nätverket Bioekonomi-Regioner i samverkan tagit fram ny statistik för bioekonomi. Syftet var att ta fram ett kunskapsunderlag för att arbeta med regionala analyser för bioekonomin i Sverige. I rapporten redovisas hur sysselsättning och förädlingsvärde utvecklats sedan 2008.

Bioekonomi-regional statistik

Livsmedelssektorn i Halland

Temarapport Livsmedelssektorn Halland

Skogs- och träindustrin Halland

Temarapport Skogs- och träindustrin Halland

Besöksnäring

Besöksnäringen är på väg att bli Sveriges nya basnäring då den visar på god tillväxt. Genom att utveckla Halland som destination skapas förutsättningar för nya besökare, fler företag, ökade investeringar och fler inflyttare.

Temarapport Besöksnäringen i Halland

Senast ändrad: