Direkt till innehållet

Läroböcker, studieresor

Kostnader för läroböcker och längre studieresor får du normalt betala själv. I vissa allmänna ämnen finns det låneböcker, som du får använda under studietiden medan övriga böcker kan köpas via skolans expedition.

Alla elever betalar 325 kronor per termin för kopierat material, tillgång till läroböcker samt olycksfallsförsäkring.

Senast ändrad: