Direkt till innehållet

Korta kurser

Träd med rosa blommor på Katrineberg.

Fördjupningskurs - tolkning i akutsjukvården

Kursen omfattar två kurstillfällen, helgerna 11-13 oktober och 8-10 november 2019.

Kursen ska ge fördjupade kunskaper i sjukvårdstolkning till verksamma tolkar. Tolken ska efter avslutad kurs ha bättre förutsättningar att genomföra tolkningar inom sjukvården.

Sista ansökningsdag är 13 september 2019.

Fördjupning i sjukvårdstolkning med inriktning mot tolkning i akutsjukvården

 

Senast ändrad: