Direkt till innehållet

Aktivt liv

Är du intresserad av att använda en del av din tid till att, tillsammans med andra, ägna dig åt hälsa, idrott och motion samt samhälle och kultur. Kom med i någon av våra kurser Aktivt Liv 1 eller Aktivt Liv 2, under vårterminen 2020!

Äldre man promenerar med stavar

Kurser för dig som:

  • är dagledig t ex pensionär, deltidsarbetande, eller annat
  • är intresserad av motion och idrott
  • är intresserad av hälsa i ett brett perspektiv

Aktivt Liv syftar till att erbjuda rekreation, fysisk aktivitet, socialt sammanhang och att få utforska, upptäcka och prova på nya och gamla aktiviteter och ämnen.

Kursens tema kretsar kring hälsa, motion/idrott, kultur och samhälle.

Teori och praktik varvas under kursdagarna. Det finns inga krav på att du har någon aktiv idrotts- eller träningsbakgrund. Vi anpassar aktiviteter till dina förutsättningar.

Innehållet planeras med detaljerat av kursdeltagarna, och kan t.ex komma att omfatta träning/idrott, hälsa, kulturaktiviteter, kost, friluftsliv, samhällsfrågor osv.

Aktivt liv 1 genomförs på tisdagar och Aktivt liv 2 på torsdagar.

Antagningskrav

Kursen riktar sig till daglediga - t.ex pensionärer, deltidsarbetande eller liknande.

Sökande ska ha intresse av, och förutsättningar att tillsammans med andra kontinuerligt ägna en del av sin tid åt kursens tema. Det finns inget krav på en aktiv idrotts-/träningsbakgrund.

Om antalet sökande överstiger antalet platser kommer ett urval att behöva göras. Detta baseras på:

  • Den sökandes motiv och förutsättningar att delta kontinuerligt i kursen.
  • Tidigare deltagande i kursen. Företräde ges till nya sökande, därefter till den som gått en tidigare termin, o.s.v.

Kursperiod

Kursen Aktivt Liv kommer att bedrivas på Katrinebergs folkhögskola under perioden 21 januari till 14 maj 2020.

Kurstiden är förlagd till 9.30 – 14.30, tisdagar (Aktivt Liv 1) och torsdagar (Aktivt Liv 2).

Kursledare

Kursledarna är lärare vid Katrinebergs folkhögskola, som har lång erfarenhet av området ur flera olika perspektiv.

För information, kontakta Ulf Järphag, ulf.jarphag@regionhalland.se, 070-6597615

Kostnad

Kursen är i grunden kostnadsfri. Självkostnad kan tillkomma för eventuella utflykter samt terminsavgift, 325 kr, för gemensamt material, försäkring etc.

Ansökan

Ansökan kan göras genom ett mail till katrineberg@regionhalland.se, där följande uppgifter anges:

Sökt kurs, ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress.

Det finns också möjlighet att lämna ansökan via telefon, 0346-57500.

Ansökan lämnas snarast, dock senast 23 december 2019. Ansökan därefter behandlas i mån av plats.

Information enligt den nya Personuppgiftslagen GDPR Uppgifterna på den här blanketten kommer att införas i skolans interna elevdataregister.

Senast ändrad: