Direkt till innehållet

Aktivt liv

Är du intresserad av att använda en del av din tid till att, tillsammans med andra, ägna dig åt hälsa, idrott och motion samt samhälle och idrottsrörelse. Kom med i någon av våra kurser Aktivt Liv 1 eller Aktivt Liv 2, under höstterminen 2019!

Äldre man promenerar med stavar

Kurser för dig som:

  • är dagledig t ex pensionär, deltidsarbetande, eller annat
  • är intresserad av motion och idrott
  • är intresserad av hälsa i ett brett perspektiv

Aktivt Liv 1 – syftar till att erbjuda rekreation, fysisk aktivitet, socialt sammanhang och att få upptäcka och prova på nya och gamla aktiviteter. Innehållet kretsar kring friskvård, hälsa, träning, idrott, föreningsliv, etc. Teori och praktik varvas under kursdagarna. Denna kurs är främst för dig som inte gått någon Aktivt Liv-kurs tidigare.

Aktivt Liv 2 – syftar till att fördjupa och utforska faktorer som bidrar till den egna hälsan och till ett fysiskt och socialt aktivt liv. Innehållet omfattar träning, idrott, hälsa men också områden som t ex; kulturaktiviteter, kost, friluftsliv, odling/trädgård, psykisk hälsa, utifrån gruppens prioriteringar. Denna kurs är främst för dig som tidigare gått kursen Aktivt Liv 1.

För den som vill är det möjligt att ansöka till båda kurserna, antagning sker då i mån av plats.

Antagningskrav

Intresserad av att använda en del av sin tid till att, tillsammans med andra, ägna sig åt ett brett innehåll kring hälsa, idrott och motion samt föreningsliv och samhälle. Kursen riktar sig till daglediga – t ex pensionär, deltidsarbetande, eller liknande. Du har intresse, motivation och förutsättningar att delta kontinuerligt.

Det finns inga krav på att du har någon aktiv idrottsbakgrund. Vi vill erbjuda alla som är intresserade möjligheten att, på sina egna villkor, delta i en kurs som ytterligare kan berika livet både för dig som deltagare och för din omgivning.

Kursperiod

Kursen Aktivt Liv kommer att bedrivas på Katrinebergs folkhögskola, två dagar per vecka, under perioden 3 september 2019 – 17 december 2019.

Kurstiden är förlagd till 9.30 – 14.30, tisdagar (Aktivt Liv 1) och torsdagar (Aktivt Liv 2).

Kursledare

Kursledarna är lärare vid Katrinebergs folkhögskola, som har lång erfarenhet av området ur flera olika perspektiv.

För information, kontakta Ulf Järphag, ulf.jarphag@regionhalland.se, 070-6597615

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Självkostnad kan tillkomma för eventuella utflykter samt terminsavgift, 325 kr, för gemensamt material, försäkring etc.

Ansökan

Ansökan kan göras genom ett mail till katrineberg@regionhalland.se, där följande uppgifter anges: Sökt kurs, ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress.

Det finns också möjlighet att lämna ansökan via telefon, 0346-57500.

Ansökan lämnas snarast, dock senast 10 juni 2019. Därefter ansökan i mån av plats.

Senast ändrad: