Direkt till innehållet

Allmän kurs – musik/performance

Möjlighet att kombinera behörighetsstudier med musik- och sångstudier. Deltagare uppträder och uttrycker sig med sång och musik, utvecklar och fördjupar sitt musikintresse.

Ansök till Allmän kurs - musik/performance

Till ansökan bifogas ett personligt brev där det beskrivs vilken typ av sångare/musiker du är och vad du önskar få ut av utbildningen (det räcker med några rader).

Du ska också skicka in en enkel film eller inspelning (gjord på mobiltelefon eller liknande) där du sjunger och/eller spelar något instrument.

Ljudfilen skickas till skolans e-post.

Det ingår även en intervju (telefon eller Skype) där även sång och/eller instrumentframförandet kan göras.

Det går också bra att komma till skolan som alternativ till film/inspelning.

Maximalt 8 kursdeltagare / termin.

Ansökan till Allmän kurs - musik/performance öppnar upp den 3 februari 2020.

Kursinnehåll

Vi skapar projekt tillsammans på olika teman som är givna eller som vi bestämmer gemensamt.

Ungefär två projekt per termin.

Vi arbetar största delen som ensemble och musikverksamheten sker således i grupp.

Vi arbetar med att sceniskt gestalta det vi framför på ett professionellt sätt.

Vi rör oss fritt mellan genrerna, pop, rock, visa m.fl. områden.

Vi kommer att framföra våra föreställningar och projekt på skolan och på andra ställen.

Ämnen som ingår i kursen

  • Sceniskt gestaltning
  • Musikalisk kommunikation
  • Ensemblespel
  • Sång
  • Sångcoaching
  • Röstavspänning

Praktisk instrumentkännedom/bruksspel på:

Gitarr, trummor, bas och klaviatur.

Den musikteori som ingår i kursen löper parallellt med det praktiska arbetet.

Undervisningen sker till största del i helklass eller i 2-3 grupper.

Ibland har vi gästlärare kommer att ge workshops i olika ämnen/instrument varje termin.

Gymnasieämnen att välja på

Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Historia 1b, Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1b, Naturkunskap 1b, Matematik 1b.

Du kan också välja särskilda kurser som:

Matematik 2 och 3, Historia 2, Religionskunskap 2, Samhällskunskap 2 och 3, Naturkunskap 2, Engelska 7, Psykologi 1 och 2.

 

Senast ändrad: