Direkt till innehållet

Allmän kurs – programmering, bild & design

Tillsammans utforskas området, vi provar olika programmeringsspråk, lär oss grunderna kring vad programmering är och vad det kan användas till. Vi testar olika bildbehandlingsprogram, som används i branschen för att få övning och färdighet i att vara kreativ. Vi skapar layouter, mönster och bilder. Undervisningen bedrivs utifrån nybörjarperspektiv, men gradvis lär vi oss att använda mer avancerade verktyg.

Ansök till Allmän kurs - programmering, bild & design

Sista ansökningsdagen till Allmän kurs - programmering, bild & design är den 29 april 2020.Utbildningen är CSN-berättigad och startar den 17 augusti 2020.

Förkunskaper/målgrupp

Inga förkunskaper krävs. Du väljer denna profil om du är intresserad och nyfiken på att lära dig mer om programmering och användandet av digitala verktyg. Du kommer även att ha god nytta av dina kunskaper om du förbereder dig inför att studera vidare, likaväl som om du söker dig ut på arbetsmarknaden då digital kompetens i alla former är hett efterfrågad.

Kanske vill du får en större förståelse och känna en ökad trygghet i användandet av digitala verktyg, samtidigt som du får möjlighet att fördjupa dig och lära dig mer inom området? Då är vår profil helt rätt val för dig!

Kursinnehåll

Undervisningen bedrivs utifrån ett nybörjarperspektiv, men gradvis kan vi lära oss att använda  mer avancerade verktyg. Vi testar olika programmeringsspråk och går igenom grunderna kring vad programmering är och vad det kan användas till. Vi testar också några olika bildbehandlingsprogram för att få övning och färdighet i att vara kreativa och skapa layouter, mönster och bilder.

Undervisningsformerna varierar. Teori och praktiska övningar varvas. Ibland går vi igenom olika verktyg för att sedan hitta olika användningsområden och lösningar på frågeställningar och problem. Vi jobbar både enskilt, i grupp och i projektform beroende på vad vi vill lära oss.

Vi använder skolans lokaler och datorer. Det finns även goda möjligheter till att göra studiebesök och få inspiration och idéer kring hur programmering och bildbehandling används i det vardagliga arbetet på olika arbetsplatser. Vi kan också besöka företag som uteslutande jobbar med utveckling av digitala applikationer.

Antagningskrav

I text berätta något om dig själv och dina intressen. Vad väntar du dig av tiden på Katrineberg och den valda profilen.

Vad har du för framtidsplaner med anknytning till profilen? Berätta om dina eventuella erfarenheter inom profilområdet.

 

Senast ändrad: