Direkt till innehållet

Mer information – vårdprofil

Du ges förutsättningar att utveckla följande:

  • Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion.
  • Kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar och läkemedel
  • Förmåga att arbeta utifrån lagar och andra bestämmelser som styr olika verksamheter samt utifrån arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik.
  • Förmåga att arbeta med personlig omvårdnad och ge stöd i egenvård.
  • Förmåga att diskutera sin egen och andras roll i arbetet med personlig omvårdnad.

Senast ändrad: