Direkt till innehållet

Mer information Allmän kurs

Beskrivning

Kursen syftar till att ge grundläggande utbildning som förberedelse för högre studier och/eller yrkesliv, att ge deltagarna redskap för att delta i samhällslivet och att kunna förstå och påverka samhället, samt att deltagarna ska uppnå förmåga att planera, genomföra och avsluta en uppgift.

Mål

  • stärka deltagarens studieförmåga,
  • träna deltagarens förmåga att samla in, bearbeta, formulera och presentera en uppgift skriftligt och muntligt,
  • utveckla deltagarens förmåga att kommunicera med andra i tal och skrift och kunna hantera olika medier,
  • lära deltagare ett analytiskt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande i förhållande till informationen,
  • motivera och entusiasmera deltagare,
  • ge deltagare förutsättningar att lära tillsammans och vara del av ett socialt sammanhang.

 

Senast ändrad: