Direkt till innehållet

Kursinnehåll Diplomerad hälsovägledare

Mål med utbildningen

Du ska efter genomgången hälsovägledarutbildning kunna arbeta praktiskt mer förändringsarbete för hälsoutveckling på individ- och gruppnivå. Du får en utbildning med bred teoretisk kunskap inom områderna fysisk aktivitet, kost och livsstilsförändringar. Samtidigt skaffar du dig goda praktiska färdigheter.

Kursform/kurslängd

Kursen ges på deltid/distans. Studierna bedrivs på halvfart (50%). Allt gemensamt arbete, föreläsningar, seminarier och praktiska övningar genomförs på skolan torsdagar och fredagar, varannan vecka. Totalt 20 kurstillfällen under ett läsår. Tiden däremellan används för distansstudier via nätet. Distansstudierna sker via en digital plattform. Allmänna datakunskaper är tillräckliga.

Ett projektarbete inom området livsstil och hälsa ingår i kursen.

Kursinnehåll

  • Hälsovetenskap (anatomi/fysiologi)
  • KASAM
  • Friskvård - hälsovård - sjukvård
  • Idrottens roll i samhället
  • Näringslära, kostanalys och matvanor
  • Fysisk aktivitet
  • Motiverande samtal, MI
  • Hälsoprofilbedömning
  • Projektarbete
  • Möjlighet till massageutbildning som valbar kurs under utbildningen

Kursledning

Kursledningen består av välutbildade och erfarna lärare från Katrinebergs folkhögskola. På kursen medverkar också gästföreläsare med branschkompetens.

Kursintyg

Efter genomgången utbildning erhåller du ett kursintyg innehållande kursbeskrivning och en presentation av ditt projektarbete. Din titel efter avslutad utbildning är Diplomerad Hälsovägledare.

Kursmaterial

Som kursmaterial används obligatorisk litteratur, referenslitteratur, digitala resurser samt internet.

Ekonomi

Utbildningen berättigar dig till studiemedel på gymnasienivå. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en terminsavgift på 325 kronor som täcker kostnader för kopierat material etc. Kostnader för kursmaterial såsom läroböcker tillkommer. Kostnader för längre studieresor kan också tillkomma. Du har möjlighet att köpa kaffe och middagskuponger för de dagar du befinner dig på skolan.

Senast ändrad: