Direkt till innehållet

Distanskurs i Anatomi och fysiologi

Kort introduktions- och meriterande för dig som vill söka till Personlig tränar linjen. Fokuserar på kunskaper i fysiologi och anatomi.

Antagningskrav

Vikt läggs vid vårt demografiska ansvar, att sprida utbildningen till flera olika målgrupper som ålder, kön, social situation, tidigare studier samt motivet att gå kursen.

Samtliga antagna och reserver medverkar i en kompletterande enkät för att fastställa studiemotivation samt förutsättningar för att delta i kursen.

Kurstid: 3 februari - 15 maj 2020

Sista ansökningsdag 8 december 2019

 

 

 

Senast ändrad: