Direkt till innehållet

Kontakttolk – distansutbildning

Katrinebergs folkhögskola har under många år utbildat tolkar och efterfrågan på kvalificerade tolkar är stor.

Tre personer som studerar distansutbildning för kontakttolkar

Utbildningens syfte är att utbilda kontakttolkar för samhällets behov.

Utbildningarna står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh) och sker i enlighet med de nationella kunskapsmål och villkor som MYh fastställt.

Som kontakttolk tolkar du mellan enskilda personer och representanter för svenska myndigheter. Tolkningen kan äga rum på Migrationsverket, socialkontor, arbetsförmedlingar, flyktingförläggningar, i skolan, hos polisen, inom sjukvården och rättsväsendet.

Som tolk behöver du behärska både svenska och ditt tolkspråk i sådan utsträckning att du obehindrat kan tolka i bägge språkriktningarna.

 

 

Senast ändrad: