Direkt till innehållet

Ettårig Distanskurs för kontakttolkar 2020

I januari 2020 startar Katrinebergs folkhögskola en ny grundutbildning på distans till kontakttolk. Syftet med utbildningen är att utbilda kontakttolkar för samhällets behov. Den står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh). Utbildningen syftar till att ge den studerande förutsättningar för att självständigt kunna arbeta som kontakttolk på ett effektivt och rättssäkert sätt mellan den som inte behärskar svenska språket och representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer.

Ansök till Ettårig Distanskurs för kontakttolkar 2020

Sista ansökningsdatum till utbildningen var den 31 oktober 2019.

Förkunskapstestet är obligatoriskt och kommer att göras på plats på Katrineberg fredag 15/11 2019. Vi testar dina förkunskaper i svenska och tolkspråket såväl muntligt som skriftligt.

Nästa urval görs utifrån resultat i förkunskapstestet. För att kunna bilda en språkgrupp krävs normalt minst fem godkända deltagare på förkunskapstestet.

Före 6/12 meddelas resultatet på förkunskapstestet och om du erbjuds plats på utbildningen. Du bekräftar sedan din plats genom att omgående betala in depositionsavgiften 1000 kr.

Om utbildningen

Studierna sker på halvfart, vilket betyder att du får räkna med att lägga ner cirka 20 timmar per vecka på studiearbetet. Utbildningen är studiemedelsberättigad hos CSN. För att du ska kunna klara distansstudierna måste du ha tillgång till dator med bredband och ha en viss vana att arbeta med dator. Du måste också kunna klara av att samarbeta med andra via datorn. Största delen av studierna gör du på valfri plats, till exempel hemma. Men ibland måste du komma till folkhögskolan. Träffarna på folkhögskolan (sex st under utbildningen) är i regel 3 - 5 dagar, där du får träffa dina lärare och dina kurskamrater.

Under träffarna på folkhögskolan studerar du på heltid. Då kan man bo på skolans internat. Under utbildningens två terminer kommer du vara på plats på skolan 6 gånger.

Förkunskaper och urval

För tillträde till utbildningen krävs 3-årig gymnasieutbildning inklusive Svenska 2/Svenska B eller motsvarande samt mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråket. Vid antagning prövas kunskaperna genom prov och intervjuer enligt gemensamma riktlinjer. I övrigt följer antagning till utbildningen folkbildningens riktlinjer.

Kursinnehåll och upplägg

Grundutbildningen består av sju delkurser och startar med en introduktionskurs som helt och hållet äger rum på Katrinebergs folkhögskola.

Huvudinnehållet i utbildningen är realia/ämneskunskap, fackterminologi och tolkningsövningar. Undervisningen i realia är på svenska. En delkurs i tolkningsteknik och tolketik integreras och löper från utbildningens början till slutet. Detsamma gäller delkursen "språkfärdighet svenska för tolkning".

Övriga delkurser följer efter varandra och inleds och avslutas med närträff på folkhögskolan. Mellan närträffarna sker distansstudier i ämnet (realia) och tillhörande terminologi på båda språken. Under distansperioden är man uppdelade i studiegrupper dels i realian men även språkvis. Under den avslutande närträffen av varje delkurs får du göra ämnesprov (s.k. realiaprov), terminologiprov och tolkningsprov. Huvuddelen av tiden används till tolkningsövningar med en språkhandledare i ditt språk.

För godkänt resultat krävs också närvaro, minst 80 %, på såväl distansperioder som närträffar på Katrinebergs folkhögskola. Utbildningen startar onsdag den 15 januari 2020 och pågår till den 20 december 2020.

Introduktionskurs 30 undervisningstimmar

15/1 – 18/1 2020 förlagd till Katrinebergs folkhögskola

 • Arbetssättet i distansstudier
 • Datakunskap
 • Datagenomgång
 • Kraven på tolken
 • Grundläggande tolketik och tolkningsteknik
 • Tolkutbildning
 • Arbetsmarknad

Samhällstolkning 105 tim

 • 18/1 – 19/1 2020, inledande realiaträff
 • Distansstudier, 8 veckor
 • 27/3 – 29/3 2020, tolkningsövningar samt realia-, och terminologiprov

Sjukvårdstolkning 120 tim

 • 29/3 - 2020, inledande realiaträff
 • Distansstudier, 8 veckor
 • 29/5 – 31/5 2020, tolkningsövningar samt realia-, tolknings- och terminologiprov

Migrationstolkning 60 tim

 • 31/5 - 2020, inledande realiaträff
 • Distansstudier 5 veckor, start 3/8 - 2020
 • 11/9 – 13/9 2020, tolkningsövningar samt realia- och terminologiprov

Juridik för tolkar 140 tim

 • 13/9 - 2020, inledande realiaträff
 • Distansstudier, 10 veckor
 • 20/11 – 22/11 2020, tolkningsövningar samt realia- och terminologiprov

Slutprov

 • 19/12 – 20/12 2020

Språkfärdighet - svenska i tolkning samt Tolketik och tolkningsteknik

 • Båda delkurserna börjar under våren 2020 och avslutas i samband med kursavslutning i december 2020.

Kostnader och ersättningar

Du betalar en depositionsavgift på 1000 kronor som du får tillbaka när du har fullbordat grundutbildningen.

För varje delkurs i grundutbildningen betalar du 600 kronor för det studiematerial som används i utbildningen.

I samband med utbildningens närträffar finns det möjlighet att för 610 kr/dygn bo och äta på skolan.

Utbildningen är studiestödsberättigad hos CSN. Om deltagaren inte är berättigad till studiestöd från CSN kan kost och logi erbjudas kostnadsfritt under de dagar då de obligatoriska träffarna inträffar. Beslut om avslag från CSN måste uppvisas.

På folkhögskolorna får du ersättning för resorna till träffarna. Reseersättningen utgår för resa med billigaste färdmedel (2:a klass på tåg eller buss) och är maximalt 2 000 kronor. De första 300 kronorna av resekostnaden måste du betala själv. För att du ska få reseersättning måste du delta i hela träffen på skolan. Ersättning för bilresa är 18,50 kronor per mil. Samåkning ska ske i så stor utsträckning som möjligt.

Studiematerial

Skolan ser till att alla deltagare får studiematerial.

Information

Mer information kan du få från tolkkursansvariga Erik Knutsson, 0346-575 86, eller Petra Tegge 0346-575 06 och Lisbeth Eriksson, 0346-575 00.

Uppgifterna i din ansökan kommer att införas i skolans interna elevdataregister. Mer info kring hur vi hanterar personuppgifter.

Senast ändrad: