Direkt till innehållet

Komplettering av grundutbildning för alla tolkspråk

Om du tidigare påbörjat den ett- eller tvååriga grundutbildningen som står under tillsyn av MYh och tidigare TÖI och saknar något ämnesområde, kan du söka till motsvarande delkurs för att komplettera och därmed avsluta din utbildning.

Förkunskaper

Förkunskaper visas med kursintyg/kursbevis på godkänt förkunskapstest och introduktionskurs, eller med kursbevis från delkurs/er inom grundutbildningen.

Språk

Följande språk pågår i grundutbildningen:

Katrinebergs folkhögskola: arabiska, BKS, dari, litauiska, turkiska, franska, thailändska och ungerska.

Ansökan

Du skickar ansökan, på särskild blankett (Ansökningsblankett ny januari 2019 med gdpr ), senast en månad före kursstart till den aktuella utbildningsanordnaren som har ditt språk. Till ansökan bifogas kopia av kursbevis/kursintyg på tidigare kurser enligt förkunskapskraven.

Fler utbildningsanordnare har pågående grundutbildning: För mer information www.blitolk.nu

Komplettering av språkhandledning

Du som saknar språkhandledning/tolkningsövningar i något av de språk och ämnen som erbjuds på den sammanhållna grundutbildningen och är godkänd i ämnets realiadel, kan söka till enbart språkhandledningen i den kursen.

Du skickar ansökan, senast en månad före kursstart till utbildningsanordnaren. Till ansökan bifogas kopia av intyg från den kurs som ska kompletteras.

Uppgifterna i din ansökan kommer att införas i skolans interna elevdataregister.

Mer information om hur dina personuppgifter behandlas hos Region Halland.

För kurstider och språk se hemsida för Myndigheten för yrkeshögskolan:

http://www.blitolk.nu

Senast ändrad: