Direkt till innehållet

Validering för tolkar

Det går nu att ansöka om validering mot grundutbildning till kontakttolk under 2019.

Ansökningsblankett om validering (öppnas som PDF)

Instruktion till fallstudieuppgift (öppnas som PDF)

Fallstudie - uppgift i tolkningsteknik och tolketik (öppnas som PDF)

Självskattningsverktyg(öppnas som PDF)

Eftersom en validering är tidskrävande kan skolan erbjuda 20 platser. Om antalet ansökningar överstiger 20 st kommer de 20 först inskickade ansökningarna att behandlas. För att ansöka om validering krävs att den sökande är aktiv tolk och registrerad hos minst en tolkförmedling.

Endast fullständigt ifylld ansökan, inklusive självskattning och fallstudie, samt intyg om anställning/aktiv sysselsättning kommer att behandlas. För att bli aktuell för validering bör det av anställningsintyget framgå att den sökande har tolkat ca 500-600 timmar, vilket motsvarar utbildningens omfattning.

Efter mottagen ansökan kallas den sökande till ett inledande vägledande samtal.

För detta fakturerar skolan den sökande 500 kr.

Antagningsprocessen sker fortlöpande och genomförd validering tar i genomsnitt 3-4 månader per person från ansökan räknad.

För de flesta sökande kommer valideringsprocessen medföra testning av den sökandes kunskaper och färdigheter. Dessa tester genomförs på plats i Vessigebro eller Halmstad.

Validering kan resultera i:

1.     Utbildningsbevis

2.     Kompetensbevis med rekommendation att komplettera grundutbildning till kontakttolk

3.     Anmodan om att söka grundutbildning för kontakttolk

För fortsatt information om validering kontakta Katrinebergs folkhögskola eller följ utvecklingen på www.blitolk.nu för information om validering. Vid frågor kontakta Erik Knutsson, telefon 0346-57586, e-post erik.knutsson@regionhalland.se

Uppgifterna i din ansökan kommer att införas i skolans interna elevdataregister.

Mer information om hur dina personuppgifter behandlas hos Region Halland.

 

Senast ändrad: