Direkt till innehållet

Djurunderstödd friskvård

Kursen vänder sig till dig som har ett intresse av att arbeta med djurunderstödd friskvård. Du vill arbeta med och motivera till aktivitet som skall leda till att bibehålla eller förbättra livskvalitet.

Tjej kramar om en häst

Målet med kursen är att skapa en mötesplats för dig som är intresserad av att arbeta med djurunderstödd friskvård med inriktning hund och häst samt ger dig verktyg för framtida arbete.

Ansök till Djurunderstödd friskvård

Ansökan till Djurunderstödd friskvård

Sista ansökningsdag till Djurunderstödd friskvård är den 29 maj 2020.

Kursupplägg

Utbildningen pågår under hösten 2020 med start vecka 42 den 16 oktober, därefter obligatoriska kursdagar 12-13 november, 26-27 november. Kursen avslutas vecka 50 den 10-11 december. Mellanliggande tid sker studierna på nätet. Enskilda studiebesök skall också genomföras.

Moment i kursen

  • Tearpihund/vårdhund
  • Ridning för personer med funktionsnedsättning
  • Ledarskap
  • Djurunderstödd grön rehab
  • Vilka vetenskapliga belägg finns det för att djurunderstödd friskvård ger effekt?

Utgångspunkt för kursens innehålla är djurens betydelse för människors hälsa.

Antagningskrav

För att bli antagen bör sökande ha minst tvåårig gymnasieutbildning eller motsvarande och dessutom minst fyra års erfarenhet av arbetslivet.

Vi ser gärna att du har genomgått någon form av utbildning inom friskvård och hälsa, har ett intresse för djur och natur samt ser djuren och naturen som en resurs i ett arbete för hälsan. Det är en fördel om sökande är engagerad i någon form av friskvårdsaktivitet. Du behöver inte ha någon erfarenhet av arbete med hundar och hästar inom friskvård och hälsa. Dock bör du ha erfarenhet av hundar och hästar generellt. Ridkunnighet är inget krav.

I den personliga beskrivningen bör den sökande berätta om sin tidigare skolgång och sitt intresse för friskvård i allmänhet och arbete med djurunderstödd friskvård specifikt. Friskvård är ett vitt begrepp där mycket kan ingå. Sökande bör också berätta hur man tänker använda sina kunskaper från utbildningen när den är klar. Gruppens olika erfarenheter är viktiga för utbildningen där gruppens deltagare skall kunna dra nytta av varandra och utvecklas av varandras förmågor.

Senast ändrad: