Direkt till innehållet

Entreprenörskap inom friskvård och hälsa

Utbildningen vänder sig till dig som vill leva på att arbeta inom branschen friskvård och hälsa. Du vill lära dig att använda de praktiska verktyg du skaffat dig genom tidigare utbildningar eller arbetslivserfarenhet.

Entreprenörskap inom friskvård och hälsa

Entreprenörskap inom friskvård och hälsa, en termin, deltid på distans 50%

samt fysiska träffar på Katrinebergs folkhögskola, jämna veckor torsdagar och fredagar.

Kurstid: 6 februari - 15 maj 2020.

Syfte

Utbildning för dig som vill leva på att arbeta inom branschen friskvård/hälsa. Syftet är att utveckla det personliga entreprenörskapet, hitta, sätta och nå mål, skapa ett affärsmässigt tänk samt utveckla den personliga marknadsföringen för att skapa ett framgångsrikt företagande inom branschen friskvård och hälsa.

Mål

Deltagarna ska efter avslutad kurs ha kunskaper inom området som innebär att man är redo att starta egen verksamhet för att kunna leva på och arbeta inom branschen friskvård och hälsa.

Moment i kursen

  • Personligt entreprenörskap, att leva och arbeta med idrott och hälsa
  • Affärsidé - hur formuleras den?
  • Marknadsföring och försäljning, personlig och professionell - hur gör du på bästa sätt?
  • Personligt ledarskap
  • Skapa och bygga nätverk
  • Ekonomiska faktorer

Kursintyg

Kursintyg utfärdas efter genomgången och godkänd kurs.

Kursledning

Kursledningen består av pedagogisk personal från Katrinebergs folkhögskola samt externa föreläsare inom området.

Kursmaterial

Som kursmaterial används obligatorisk litteratur, fördjupningslitteratur, digitala resurser och internet.

Kursupplägg

Utbildningen pågår under vårterminen 2020 med start 6 februari, kursen avslutas 15 maj 2020.

Studierna sker både via fysiska träffar på Katrinebergs folkhögskola, jämna veckor torsdag och fredag samt via distansstudier via en digital plattform på nätet. Kursen förutsätter aktivt deltagande såväl vid kurstillfällena på Katrinebergs folkhögskola och på nätet.

Krav för deltagande

Erfarenhet/intresse för entreprenörskap. Genomgången utbildning inom friskvård och hälsa, personlig tränare eller motsvarande är ett krav.

För att bli antagen bör du ha minst tvåårig gymnasieutbildning eller motsvarande och dessutom minst fyra års erfarenhet av arbetslivet. Det är en fördel om du är engagerad i någon form av friskvårdsaktivitet och har intresse och erfarenhet ave entreprenörskap i någon form.

I det personliga brevet bör du berätta om din tidigare skolgång och ditt intresse för friskvårds- och hälsofrågor samt hur du tänker använda dina kunskaper från utbildningen när den är klar.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och är CSN-berättigad för 50% studietakt. Kostnader tillkommer för kursmaterial samt mat. En avgift för tryckt material på 325 kronor tas ut.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 10 januari 2020. Antalet platser är begränsat till 12.

Senast ändrad: