Direkt till innehållet

Allmän kurs – Katrinebergs folkhögskolas filial i Halmstad

I Halmstad finns en folkhögskolefilial med en allmän linje för dig som bor i staden eller i dess närområde och som är intresserad av vuxenstudier.

Tjej med en kopp thé på folkhögskolan i Halmstad

Ansök till Allmän kurs

Ansökan till Allmän kurs på Katrinebergs folkhögskolas filial i Halmstad är stängd.

Sista ansökningsdag till Allmän kurs på Katrinebergs folkhögskolas filial i Halmstad är den 29 april 2020.

Utbildningen är CSN-berättigad och startar den 17 augusti 2020.

Förkunskaper/målgrupp

Folkhögskolans allmänna kurs går du för att börja eller komplettera tidigare studier på gymnasienivå. Du kan också studera som en förberedelse för arbetslivet eller skaffa behörighet till högskolestudier. För att kunna bli antagen till allmän kurs behöver du vara behörig i svenska, engelska och matematik motsvarande klass nio på grundskolenivå.

Kursinnehåll

Studierna bedrivs i lugn takt. Du får individuell hjälp så att du kan nå dina personliga studiemål. Målsättningen är att studierna skall vara meningsfulla och att du skall klara de ämneskurser du väljer. Du kan välja mellan följande ämnen:

 • Svenska med litteratur
 • Engelska
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Människan i världen (religionskunskap, samhällskunskap och historia)
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Historia,
 • Psykologi
 • Filosofi
 • Internationella relationer
 • Bokcirkel
 • Reseprojekt
 • Kreativt skapande

Ämnena ges på nivåer motsvarande gymnasiets 1-, 2- och 3-kurser. Undervisningen sker i små grupper. Det medför att deltagare och lärare får bra kontakt med varandra och att deltagarna blir mer aktiva under lektionerna. Inslag i undervisningen är temadagar, temastudier och enskilda studier med handledning.

Kompetens och intyg

Du kan välja ämnen efter behov och individuella önskemål för att få motsvarande gymnasiekompetens och behörigheter för fortsatta högre studier. Ämnen som studeras på folkhögskola är likvärdiga med motsvarande ämnen i gymnasieskolan. Efter avslutade studier på allmän linje kan du välja mellan intyg med eller utan studieomdöme. Du kan använda ditt intyg med omdöme till att söka vidare till fortsatta studier eller arbete.

Folkhögskolans lokaler

Folkhögskolan ligger centralt belägen i Halmstad på Köpmansgatan 41.

Telefonnumret till skolan är 035-22 76 25

 

Senast ändrad: