Direkt till innehållet

Allmän kurs – Folkhögskolan i Halmstad

I Halmstad finns en folkhögskolefilial med en allmän linje för dig som bor i staden eller i dess närområde och som är intresserad av vuxenstudier.

Tjej med en kopp thé på folkhögskolan i Halmstad

Förkunskaper/målgrupp

Folkhögskolans allmänna kurs går du för att börja eller komplettera tidigare studier på gymnasienivå. Du kan också studera som en förberedelse för arbetslivet eller skaffa behörighet till högskolestudier.

Kursinnehåll

Studierna bedrivs i lugn takt. Du får individuell hjälp så att du kan nå dina personliga studiemål. Målsättningen är att studierna skall vara meningsfulla och att du skall klara de ämneskurser du väljer. Du kan välja mellan följande ämnen:

Svenska med litteratur, engelska, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, historia, naturkunskap, psykologi, internationella relationer, bokcirkel, reseprojekt och kreativt skapande. Det finns motsvarande gymnasiets 1-, 2- och 3-kurser. Undervisningen sker i små grupper. Det medför att elever och lärare får bra kontakt med varandra och att eleverna blir mer aktiva under lektionerna. Inslag i undervisningen är temadagar, temastudier och enskilda studier med handledning.

I kursen filosofi kommer vi att arbeta med olika filosofiska frågor och teorier från olika tider och traditioner. Vi kommer titta på olika verklighetsuppfattningar, undersöka vetenskapliga teorier, diskutera existentiella frågor och samhällsfilosofi.

Kompetens och intyg

Du kan välja ämnen efter behov och individuella önskemål för att få motsvarande gymnasiekompetens och behörigheter för fortsatta högre studier. Ämnen som studeras på folkhögskola är likvärdiga med motsvarande ämnen i gymnasieskolan. Efter avslutade studier på allmän linje kan du välja mellan intyg med eller utan studieomdöme.

Folkhögskolans lokaler

Folkhögskolan ligger centralt belägen i Halmstad på Köpmansgatan 41.

 

Senast ändrad: